Sunteți aici: Informatii publiceAchizitii publice


Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru atribuirea contractului de furnizare “Materiale reparatii si intretinere constructii, instalatii”. Cod CPV principal: 44190000-8 - Diverse materiale de constructii.

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru atribuirea contractului de prestare “Servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate in munca, in baza HG 300/2006, pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Maramures”.

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru atribuirea prin cumparare directa de servicii de reparații auto.

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru achiziţia “Furnizare mobilier pentru camera 307”. Cod CPV principal: 39100000‐3 Mobilier.

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru achiziţia “Furnizare flori”. Cod CPV principal: 03121210-0 - Aranjamente florale (Rev.2)

În vederea stabilirii unei valori estimate totale fără TVA pentru viitoarea procedură de achiziție publică pentru actualizarea D.A.L.I. și întocmirea cererii de finanțare pentru obiectivul ”Reabilitare Palat Administrativ”, vă invităm să ne comunicați un preț pentru acest tip de servicii, având în vedere și specificațiile tehnice incluse în atașament.