Sunteți aici: Informatii publiceAchizitii publice


Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru achiziţia „Lucrări de reparatii tinichigerie si confectii metalice, reparatii invelitoare sarpanta pentru „Protejarea si luarea de masuri de siguranta in vederea evitarii unor pagube majore ulterioare la imobilul situat in Baia Mare, Piata Libertatii nr. 2, cod LMI MM-II-m-B-0444” ca urmare a furtunii din 17.09.2017 – în regim de urgenta”.

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru atribuirea contractului de Servicii de expertiză tehnică aferente recepției la finalizarea execuției lucrărilor de construcție a Centrului de Vizitare din Pasul Prislop–Parcul Național Munții Rodnei. Cod CPV principal: 71319000-7 Servicii de expertiza.

Consiliul Județean Maramureș derulează achiziție publică pentru atribuirea contractului de “Furnizare materiale reparatii si intretinere electrice”. Cod CPV principal: 31681410-0 - Materiale electrice (Rev.2).

Consiliul Județean Maramureș organizeaza un concurs de soluții pentru servicii de proiectare - ”Plan de revitalizare a satului Maramureșan – Case tip pe Valea Marei, Valea Cosăului și Valea Izei ”.

Cercetare de piata in vederea stabilirii unei valori estimate totale fără TVA pentru achiziționarea lucrărilor de Proiectare și execuție aducțiune apă pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din satul Sârbi, comuna Fărcașa.

Consiliul Judetean Maramures deruleaza procedura de atribuire a contractului de Servicii de Elaborare a documentatie de autorizare a lucrarilor de interventii si elaborare documentatie în vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru obiectivul „Centru transfrontalier de dezvoltare inovare - în domeniul protectiei, conservarii si valorificarii durabile a patrimoniului natural (CTDI)”.