Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 209 din 14.02.2017

Dispoziţia nr. 209 din 14.02.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZITIE
privind numirea în funcţia de manager interimar la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare a domnului Ciocan Mircea

          Având în vedere referatul Biroului resurse umane nr. 83/14.02.2017 privind necesitatea şi urgenţa numirii managerului interimar, ca urmare încetarii calităţii de manager a doamnei Cherecheş Viorica cu data de 04.02.2017 privind dreptul de opţiune prevăzut de art. 17 alin. (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor;
          În conformitate cu prevederile art. 177 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) şi ale art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Începând cu data de 14 februarie 2017 domnul CIOCAN MIRCEA se numeşte în funcţia de manager interimar la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, până la ocuparea prin concurs a funcţiei de manager, dar nu mai mult de 6 luni.
          Art.2. Atribuţiile şi drepturile salariale vor fi stabilite prin contractul de management.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Dispoziţii se încredinţează Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.
          Art.4. Dispoziţia se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi administraţie publică;
  • Spitalului de Boli infectioase şi Psihiatrie Baia Mare;
  • Biroului resurse umane;
  • Domnului Ciocan Mircea.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Nr. 209 
Data: 14.02.2017