Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 38 din 20.01.2017

Dispoziţia nr. 38 din 20.01.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 23 ianuarie 2017

          Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 28/18 ianuarie 2017 privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) lit. f) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Recuperarea timpului de lucru aferent zilei de 23 ianuarie 2017, declarată ca zi liberă, se va face astfel:
  • în zilele de 25, 26 şi 30 ianuarie 2017 programul de lucru va fi de la ora 7,00 la 17,30;
  • în data de 27 ianuarie 2017 programul de lucru va fi de la ora 7,00 la ora 15,00.

          Art.2. Dispoziţia se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Personalului instituţiei.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 20 ianuarie 2017
Nr. 31