Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 408 din 03.04.2017

Dispoziţia nr. 408 din 03.04.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2) şi 3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 4 aprilie 2017, ora 13,00 având următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor Consiliului Judeţean Maramureş pentru Asociaţia Grup de Acţiune Locală Maramureş Vest, Asociaţia Microregională Mara - Natur, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Izei – Moisei şi Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi în anul 2017;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al R.A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare;
  4. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Reabilitarea Drumului Nordului – etapa I” pe teritoriul unităţilor administrativ – teritoriale Oarţa de Jos, Băseşti, Ariniş, Sălsig, Gârdani, Fărcaşa, Ardusat, Satulung, Şomcuta Mare, Remetea Chioarului, Coaş, Copalnic Mănăştur şi Şişeşti;
  5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea generală a acţionarilor la S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A.;
  6. Proiect de hotărâre privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea drumului judeţean DJ 109F, Limită judeţ Sălaj – Târgu Lăpuş (DN 18B) – Dămăcuşeni – Rogoz (DJ 171)”, faza SF;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea obiectivului de investiţie „Reabilitarea drumului judeţean DJ 109F, Limită judeţ Sălaj – Târgu Lăpuş (DN 18B) – Dămăcuşeni – Rogoz (DJ 171)”.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 3 aprilie 2017
Nr. 408