Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 435 din 20.04.2017

Dispoziţia nr. 435 din 20.04.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. 2) şi 3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 21 aprilie 2017, ora 11,00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Turismului şi Judeţul Maramureş;
 2. Proiect de hotărâre privind organizarea „Zilelor Maramureşului - Haida, hai în Maramureş” ediţia III-a, în perioada 18 - 23 mai 2017;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 164/2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între C.E.C. Bank S.A. şi Judeţul Maramureş;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 1.500 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017 în domeniul „cultură”;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017;
 7. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 58/ 2017 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale: Oarța de Jos, Băsești, Ariniș, Sălsig, Gârdani, Fărcașa, Ardusat, Satulung, Șomcuta Mare, Remetea Chioarului, Coaș, Copalnic Mănăștur și Șișești;
 8. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată a unităţilor administrativ – teritoriale care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale: Oarța de Jos, Băsești, Ariniș, Sălsig, Gârdani, Fărcașa, Ardusat, Satulung, Șomcuta Mare, Remetea Chioarului, Coaș, Copalnic Mănăștur și Șișești;
 9. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public județean şi solicitarea trecerii a unui imobil, teren din domeniul public al comunei Ariniş în domeniul public al judeţului Maramureş;
 10. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public județean şi solicitarea trecerii a unui imobil, teren din domeniul public al comunei Sălsig în domeniul public al judeţului Maramureş;
 11. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public județean şi solicitarea trecerii a unui imobil, teren din domeniul public al comunei Gârdani în domeniul public al judeţului Maramureş;
 12. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public județean şi solicitarea trecerii a unui imobil, teren din domeniul public al comunei Fărcaşa în domeniul public al judeţului Maramureş;
 13. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public județean şi solicitarea trecerii a unui imobil, teren din domeniul public al comunei Ardusat în domeniul public al judeţului Maramureş;
 14. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public județean şi solicitarea trecerii a unui imobil, teren din domeniul public al comunei Remetea Chioarului în domeniul public al judeţului Maramureş;
 15. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public județean şi solicitarea trecerii a unui imobil, teren din domeniul public al comunei Coaş în domeniul public al judeţului Maramureş;
 16. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public județean şi solicitarea trecerii a unui imobil, teren din domeniul public al comunei Copalnic Mănăştur în domeniul public al judeţului Maramureş;
 17. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public județean şi solicitarea trecerii a unui imobil, teren din domeniul public al comunei Şişeşti în domeniul public al judeţului Maramureş.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 20 aprilie 2017
Nr. 435