Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 529 din 26 octombrie 2016

Dispoziţia nr. 529 din 26 octombrie 2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZITIE
privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului pentru perioada 2012 - 2016 la instituţiile publice de cultură care funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş

          Văzând prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015;
          În baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile publice de cultură care funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui nr. 45/2016;
          Ţinând seama de rapoartele comisiilor de evaluare a managementului, numite prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 487/2016;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. f) şi ale art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se aprobă rezultatul evaluării finale a managementului pentru perioada 2012 – 2016 la instituţiile publice de cultură care funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş, conform anexelor 1 – 7 care fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.
          Art.2. Dispoziţia se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Instituţiilor de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
Pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş - director executiv
Nr.: 529
Data: 26.10.2016