Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 604 din 12.12.2016

Dispoziţia nr. 604 din 12.12.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZITIE
privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 2 decembrie 2016

          Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 871/23 noiembrie 2016 privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă; În temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) lit. f) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Recuperarea timpului de lucru aferent zilei de 2 decembrie 2016, declarată ca zi liberă, se va face astfel:
  • în zilele de 13, 14 şi 15 decembrie 2016 programul de lucru va fi de la ora 7,00 la 17,00;
  • în data de 16 decembrie 2016 programul de lucru va fi de la ora 7,00 la ora 14,30.

          Art.2. Dispoziţia se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Personalului instituţiei.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
Avizat pentru legalitate, 
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – director executiv
Nr. 604
Data: 12.12.2016