Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 761 din 25.08.2017

Dispoziţia nr. 761 din 25.08.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Văzând Dispoziţia nr. 746/ 2017 privind desemnarea vicepreşedintelui Dăncuş Ioan Doru pentru a îndeplini atribuţiile președintelui Consiliului judeţean Maramureş;
          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) şi art.106, coroborate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 28 august 2017, ora 11,00 având următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de hotărâre de modificare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 169/ 2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi unităţi administrativ – teritoriale pentru realizarea proiectului „Primul ghiozdan”;
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017;
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 25 august 2017
Nr. 761