Sunteți aici: Informatii publiceDispozitii ale presedintelui CJDispoziţia nr. 806 din 03.10.2017

Dispoziţia nr. 806 din 03.10.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă extraordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) şi (3) şi art.106, coroborate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 4 octombrie 2017, ora 9.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017;
  2. Proiect de hotărâre de retragere a unor sume aprobate prin Hotărârea nr. 67/ 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017;
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare Palat Administrativ”, finanțat prin POR 2014-2020 precum și a cheltuielilor aferente;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare Palat Administrativ”.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în mass-media şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 3 octombrie 2017
Nr. 806