Sunteți aici: LegislativHotarari
pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017
privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Judeţul Maramureş”
de modificare a Anexei 2 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 110/ 2017 privind constituirea Comisiei de selecţie a ofertelor culturale pentru finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017
privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și de reprezentare a Autorității Contractante Județul Maramureș, în litigiul având ca obiect revendicarea privind costuri suplimentare și daune cumulate, formulată de S.C. Kasdum-GF S.R.L.
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
privind aprobarea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş
de modificare a Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 67/21 aprilie 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017
privind constituirea Comisiei de selecţie a proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineretului pentru finanţări nerambursabile din bugetul judeţului, pe anul 2017
privind aprobarea modificărilor intervenite în domeniul public al judeţului Maramureş în cursul anului 2016
privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, situate în municipiul Sighetu Marmației, str. V. Alecsandri nr. 1
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului cunoscut sub numele de Hotel Coroana, azi Hotelul Tisa situat în strada Libertăţii, nr.8, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, înscris în LMI 2015 la poziţia 447, cod MM-II-m-A-04718, cu o suprafaţă construită de 1512 mp, aria desfăşurată 2830 mp şi o suprafaţă utilă de 2052 mp + teren aferent în suprafaţă de 3050 mp, înscris în CF 51821 Sighetu Marmaţiei, nr. cadastral 886, C1-886
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al comunei Ocna Șugatag
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al municipiului Sighetu Marmației
privind identificarea imobilelor constituite din terenurile aferente coridoarelor de expropriere de pe drumurile județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitarea Drumului Nordului – Maramureș, etapa I”
privind identificarea imobilelor constituite din terenurile adiacente unor drumuri județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitarea Drumului Nordului – Maramureș, etapa I”