Sunteți aici: LegislativHotarari
privind acordarea unui mandat reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A.
privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a unui teren din domeniul public al judeţului Maramureş, aferent Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare și aprobarea constituirii unui drept de servitute către o parcelă de teren identificată prin Nr. cad. 106103 – Baia Mare, proprietar Petrean Liviu, Str. Progresului Nr. 17C
privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire a unui teren din domeniul public al judeţului Maramureş, aferent Policlinicii nr. 2 Baia Mare și aprobarea constituirii unui drept de servitute către o parcelă de teren identificată prin Nr. cad. 106103 – Baia Mare, proprietar Petrean Liviu, Str. Progresului Nr. 17C
privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, situate în municipiul Sighetu Marmației, str. V. Alecsandri nr. 1
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 51/2003 privind reinventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public județean atestat prin H.G. nr. 934/2002
pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.94/27.04.2017 pentru aprobarea Planului de întreţinere şi reparații curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2017
privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul județean de pază Maramureș
privind însuşirea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Maramureş pe anul 2017
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
privind modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş
privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2018