Sunteți aici: LegislativHotarari
privind aprobarea documentației necesare în vederea selecției membrilor Consiliului de Administrație la R.A. „Aeroportul International Maramureş”
de aprobare a Acordului de colaborare între Consiliul judeţean Maramureş, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a judeţului Maramureş şi Clubul Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”, în vederea asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire şi competiţionale prin dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale sportive a Clubului Sportiv Municipal „Ştiinţa Baia Mare”
privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare
privind selectarea variantei de logo ce urmează a fi prelucrată pentru finalizarea contractului încheiat pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020”
privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului „Centrul transfrontalier de dezvoltare inovare - în domeniul protecției, conservării și valorificării durabile a patrimoniului natural” finanțabil prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pentru operatorii de transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire electronică din 12.06.2017
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
privind aprobarea Planului de acţiune 2017 - 2020 pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog 2013 - 2020
privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului „REDUCES – Regional Economic Development Using Circular Economy Business Models for Sustainability” (Dezvoltare economică regională durabilă utilizând modele de afaceri ale economiei circulare) în cadrul celui de-al treilea apel de proiecte al programului INTERREG EUROPE
privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017
privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017
privind aprobarea listei programelor, proiectelor şi acţiunilor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă din domeniul tineretului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2017
privind aprobarea taxelor percepute de Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare
privind aprobarea închirierii unui imobil din domeniul public al judeţului Maramureş aflat în administrarea Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri imobile – terenuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al comunei Ariniș