Sunteți aici: LegislativHotarari
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Centru de Echitație în Comuna Recea, Județul Maramureş”, faza Studiu de Fezabilitate
privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2016
de validare a Dispoziţiei Nr. 630 / 28.12.2016
privind modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între C.E.C. Bank SA şi Judeţul Maramureş
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al Secțiunii de dezvoltare pe anul 2016
privind aprobarea cofinanțării de 10% a unor investiții finanțate în anul 2017 prin transfer de la Ministerul Sănătății
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017
privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii județene „Petre Dulfu”
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Revistei de cultură „Nord Literar” Baia Mare
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
de modificare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 23/2016 pentru aprobarea Planului de întreţinere, reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2016 şi pentru aprobarea Programului suplimentar privind lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2016
privind organizarea activităţii de salvare montană în judeţul Maramureş
privind acordarea unui mandat reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A.
de completare a anexei la Hotărârea nr. 56/2016 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2016
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”