Sunteți aici: LegislativHotarari
pentru aprobarea planului de întreținere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2017
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare pentru proiectul „InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de Nord-Vest”
privind însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, situate în Baia Mare, bd. Unirii , nr. 13
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, strada Crişan, nr.6, ap.2, identificat cu nr. cadastral/ nr. topo: 434/1/1,434/1/2-2, înscris în CF nr. vechi: 9359/2 parte integrantă din monumentul istoric Claustrul mănăstirii Minoriţilor, azi internat şcolar, situat în Piaţa Libertăţii 6, strada Crişan, nr. 2 având cod LMI MM-II-a -A-04451
privind aprobarea dării în folosință gratuită Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Maramureș a unui spațiu din domeniul public al județului Maramureș
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a transmiterii acestuia din domeniul public al orașului Șomcuta Mare
privind aprobarea dării în administrarea Casei Corpului Didactic Maramureș a unui imobil din domeniul public al judeţului Maramureş, situat în Baia Mare, str. Petöfi Șandor, nr. 12 - 14
privind modificarea denumirii R.A. „Aeroportul International” Baia Mare în R.A. „Aeroportul International Maramureş”
de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 33/ 2014 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureş în baza O.G. nr. 82/ 2001
privind aprobarea Ghidului solicitantului - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineret
privind aprobarea Ghidului solicitantului - Programul judeţean pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes general - domeniul sport
privind aprobarea Ghidului solicitantului - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.000 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017 - „Servicii recreative şi sportive”
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017