Sunteți aici: LegislativHotarari
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra 8/16 părţi din apartamentul corp de proprietate 1, respectiv 8/16 părţi din apartamentul corp de proprietate 2 din imobilul „monument istoric cunoscut sub numele de Casă”, situat în strada Ioan Mihaly de Apşa, nr.13, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, cod LMI 2015 MM-II-m-B-04742, cu o suprafaţă construită totală de 56 mp şi o suprafaţă utilă de 31,74 mp, clădire cu regim de înălţime P+E, în care spaţiile amintite fac parte din parter şi teren aferent, conform C.F. nr. 59980-C1-U1, 59980-C1-U2, Municipiul Sighetu Marmaţiei, nr. topo 860/1
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, strada Mihai Viteazu, nr.2A, ap.1, identificat în CF 104120-C2-U2 Baia Mare, nr. topo: 854/4/2/1 în suprafaţă de 60,42 mp şi cota de 55/965 parte din terenul situat sub construcţie, respectiv terenul înscris în CF 104120 Baia Mare, nr. topo.858/4/2 în suprafaţă de 965 mp, parte integrantă din monumentul istoric “Casa Iancu de Hunedoara”, situat în Piaţa Libertăţii 18, str. Mihai Viteazu, nr.2A, 2C, având cod LMI MM-II-m -A-04463
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare între Institutul Cultural Român şi Consiliul Judeţean Maramureş pentru sărbătorirea Centenarului Marii Uniri
de completare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 53/ 21 martie 2012 privind aprobarea normelor financiare referitoare la utilizarea sumelor alocate de Consiliul judeţean prin contracte de susţinere financiară a activităţilor sportive
privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de Consiliul judeţean pentru diferite structuri asociative în care judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2017
privind organizarea Comisiei de selecţie pentru Consiliul de administraţie la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional”Baia Mare
privind desemnarea membrilor supleanţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare
privind desemnarea membrilor supleanţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare
de modificare a Hotărârii nr. 15/2017 pentru aprobarea Documentației de Atribuire a Contractului de Delegare prin concesiune a Serviciului de Salubrizare a județului Maramureș pentru activitățile aferente Centrului de Management Integrat al Deșeurilor
pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale pe anul 2017
pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017
de modificare şi completare a componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate
privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni
privind încetarea înainte de termen prin demisie a mandatului domnului Tomoiagă Gheorghe Bogdan şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean