Sunteți aici: LegislativHotarari
privind încetarea înainte de termen prin demisie a mandatului domnului Drulea Cosmin Ion şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean
privind încetarea înainte de termen prin demisie a mandatului domnului Ciocan Mircea şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Reabilitare DJ187, Leordina (DN 18) – Ruscova – Repedea – Poienile de Sub Munte”, faza SF
pentru admiterea cu obiecţii a recepţiei la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Centrul de Vizitare din Pasul Prislop” realizat în cadrul proiectului cu finanţare europeană „Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizarea din Parcul Naţional Munţii Rodnei”
privind aprobarea promovării spre finanţare a proiectului „MaraQuality” în cadrul programului Operaţional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte CP4/2017, Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât şi din regiunile mai puţin dezvoltate, să introducă managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016-2020
privind aprobarea predării bunurilor rezultate din proiectul “Măsuri de management privind creșterea gradului de informare și conștientizare din Parcul Național Munții Rodnei”, SMIS-CSNR 16819 către Administrația Parcului Naţional Munții Rodnei
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ186 sector Bârsana (DJ185) – Strâmtura – Rozavlea – Șieu – Bogdan Vodă – Dragomirești – Săliștea de Sus – Săcel (DN 17C)”, faza SF
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ186, sector Vadu Izei (DN18) – Oncești – Nănești – Bârsana – (DJ185)”, faza SF
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ182B, sector Baia Mare (int.strada Europa) – Satu Nou de Jos – Cătălina – Săcălășeni – Coaș (int. DJ182C)”, faza SF
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 182B, sector Coaș (int.DJ 182C) – Remeți pe Someș (int.DN 108E) Tronsonul: Șomcuta Mare (int. DN 1C) - Remeți pe Someș (int. DJ 108E)”, faza SF
privind aprobarea participării Judeţului Maramureş la evenimentele naţionale şi internaţionale de promovare turistică pentru anul 2017
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”
privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”
privind menţinerea preţului mediu/ tonă masă verde obţinută de pe pajişti în judeţul Maramureş
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare