Sunteți aici: LegislativHotarari
privind aprobarea suportării unor sume în contul partenerilor proiectului „Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră”
privind aprobarea solicitării transmiterii unor bunuri din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al județului Maramureș
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al municipiului Baia Mare
privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile, situate în Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119, din domeniul privat al judeţului în domeniul public al judeţului Maramure
privind aprobarea transmiterii unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului Maramureş şi administrarea Camerei agricole judeţene Maramureş în domeniul public al statului
privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Maramureş
privind aprobarea modificării Programului de transport 2014-2019 prin reducerea numărului de curse
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
privind numirea directorului la Serviciul judeţean de Pază Maramureş
privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş
privind aprobarea garantării creditului bancar intern ce urmează a fi contractat de Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional” Baia Mare pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare”
privind aprobarea contractării unui credit bancar de către Regia Autonomă Aeroportul Internațional Baia Mare pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean „Extindere și modernizare suprafeţe aeroportuare”
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
privind aprobarea plăţii unor datorii ca urmare a desfiinţării Serviciului public Centrul Judeţean de Consiliere şi Formare Profesională „Pentru Voi”
privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă