Sunteți aici: LegislativHotarari
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015 şi a O.U.G. nr.46/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016
privind adoptarea Declaraţiei de aderare la valorile, principiile, obiectivele, măsurile şi termenele prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
privind declararea ca bun de interes public judeţean a unui imobil, teren în suprafaţa de 1000 mp., aparţinând domeniului public al oraşului Vişeu de Sus
privind declararea ca bun de interes public județean a unui imobil, teren în suprafaţa de 4024 mp., aparţinând domeniului public al orașului Târgu Lăpuș
privind declararea ca bun de interes public județean a unui imobil, teren în suprafaţa de 1000 mp., aparţinând domeniului public al orașului Șomcuta Mare
privind declararea ca bun de interes public județean a unui imobil, teren în suprafaţa de 15048,52 mp., aparţinând domeniului public al municipiului Sighetu Marmației
privind declararea ca bun de interes public județean a unui imobil, teren în suprafaţa de 1000 mp., aparţinând domeniului public al orașului Seini
privind declararea ca bun de interes public județean a unui imobil, teren în suprafaţa de 6063 mp., aparţinând domeniului public al comunei Moisei
privind declararea ca bun de interes public județean a unui imobil, teren în suprafaţa de 200000 mp., aparţinând domeniului public al comunei Fărcașa
privind declararea ca bun de interes public judeţean a unui imobil, teren în suprafaţa de 1000 mp., aparţinând domeniului public al orașului Borșa
privind declararea ca bun de interes public județean a unui imobil, teren în suprafaţa de 2406 mp., aparţinând domeniului public al municipiului Baia Mare
privind aprobarea aderării Judeţului Maramureş, în calitate de asociat la Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Mara Natur Maramureş