Sunteți aici: LegislativHotarari
de modificare şi completare a componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate
privind declararea ca bun de interes public județean şi solicitarea trecerii a unui imobil - teren din domeniul public al comunei Şişeşti în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bun de interes public județean şi solicitarea trecerii a unui imobil, teren din domeniul public al comunei Copalnic Mănăştur în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bunuri de interes public județean şi solicitarea trecerii a unor imobile - terenuri din domeniul public al comunei Coaş în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bunuri de interes public județean şi solicitarea trecerii a unor imobile - terenuri din domeniul public al comunei Remetea Chioarului în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bunuri de interes public județean şi solicitarea trecerii a unor imobile - terenuri din domeniul public al comunei Ardusat în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bunuri de interes public județean şi solicitarea trecerii a unor imobile - terenuri din domeniul public al comunei Fărcaşa în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bunuri de interes public județean şi solicitarea trecerii unor imobile - terenuri din domeniul public al comunei Gârdani în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bun de interes public judeţean şi solicitarea trecerii a unui imobil - teren din domeniul public al comunei Sălsig în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bunuri de interes public județean şi solicitarea trecerii a unor imobile - terenuri din domeniul public al comunei Ariniş în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor domeniul privat al unităţilor administrativ - teritoriale care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, etapa I”, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale: Băseşti, Ariniş, Sălsig, Gârdani, Fărcaşa, Ardusat, Remetea Chioarului, Coaş, Copalnic Mănăştur şi Şişeşti
privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 58/4 aprilie 2017 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, etapa I”, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale: Oarţa de Jos, Băseşti, Ariniş, Sălsig, Gârdani, Fărcaşa, Ardusat, Satulung, Şomcuta Mare, Remetea Chioarului, Coaş, Copalnic Mănăştur şi Şişeşti
privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017
privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 1.500 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017 în domeniul „cultură”
privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 164/2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş