Sunteți aici: LegislativHotarari
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun imobil – teren, ca urmare a trecerii acestuia din domeniul public al comunei Sălsig
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri imobile – terenuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al comunei Gârdani
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri imobile – terenuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al comunei Fărcașa
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri imobile – terenuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al comunei Ardusat
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri imobile – terenuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al comunei Remetea Chioarului
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri imobile – terenuri, ca urmare a trecerii acestora din domeniul public al comunei Coaş
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun imobil – teren, ca urmare a trecerii acestuia din domeniul public al comunei Copalnic Mănăștur
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun imobil – teren, ca urmare a trecerii acestuia din domeniul public al comunei Şişeşti
privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017
privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Judeţul Maramureş”
de modificare a Anexei 2 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 110/ 2017 privind constituirea Comisiei de selecţie a ofertelor culturale pentru finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017
privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și de reprezentare a Autorității Contractante Județul Maramureș, în litigiul având ca obiect revendicarea privind costuri suplimentare și daune cumulate, formulată de S.C. Kasdum-GF S.R.L.
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale