Sunteți aici: LegislativHotarari
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, strada Crişan, nr.6, ap.6, identificat în CF nr.105129, CF vechi nr.9359 - Baia Mare, nr. topo: 434/1/1, 434/1/2 parte integrantă din monumentul istoric Claustrul Mănăstirii Minoriţilor, azi internat şcolar, situat în Piaţa Libertăţii 6, strada Crişan, nr. 2 având cod MM –II- a -A-04451
de completare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 140/2011 de instituire a unui sistem de premiere a rezultatelor sportive deosebite obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile sportive din Maramureş la Competiţiile naţionale, europene, mondiale şi olimpice
pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2017
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016
de completare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 163/ 2016 privind aprobarea plăţii unor datorii ca urmare a desfiinţării Serviciului public Centrul Judeţean de Consiliere şi Formare Profesională „Pentru Voi”
privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Sighetu Marmaţiei
privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureș a imobilelor alcătuite din terenul aferent unui tronson de drum judeţean DJ 182B şi terenul aferent unor poduri şi construcţiile lor de pe drumurile judeţene: DJ 108D, DJ 193 și DJ 182B
privind aprobarea prelungirii perioadei de folosință gratuită asupra unor spații din domeniul public al județului Maramureș
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în municipiul Sighetu Marmaţiei, P-ţa Libertăţii, nr.6, scara 1, parter „Casa sec. XIX”, COD LMI – MM-II-m-B-04716, înscris în C.F. Sighetu Marmaţiei nr.55244-C1-U9, cu o suprafaţă de 39,14 mp, respectiv spaţiu 11/A
privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru un bun imobil din domeniul public al judeţului Maramureş, situat în Baia Mare, str. Valea Borcutului, nr. 119
privind aprobarea modificării Programului de transport 2014 -2019 prin reducerea capacităţii de transport
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
de modificare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 80/2016 privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România