Sunteți aici: LegislativHotarari
privind aprobarea indemnizaţiei de şedinţă a membrilor Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş
de modificare a Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 67/21 aprilie 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017
privind constituirea Comisiei de selecţie a proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineretului pentru finanţări nerambursabile din bugetul judeţului, pe anul 2017
privind aprobarea modificărilor intervenite în domeniul public al judeţului Maramureş în cursul anului 2016
privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, situate în municipiul Sighetu Marmației, str. V. Alecsandri nr. 1
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului cunoscut sub numele de Hotel Coroana, azi Hotelul Tisa situat în strada Libertăţii, nr.8, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, înscris în LMI 2015 la poziţia 447, cod MM-II-m-A-04718, cu o suprafaţă construită de 1512 mp, aria desfăşurată 2830 mp şi o suprafaţă utilă de 2052 mp + teren aferent în suprafaţă de 3050 mp, înscris în CF 51821 Sighetu Marmaţiei, nr. cadastral 886, C1-886
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al comunei Ocna Șugatag
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al municipiului Sighetu Marmației
privind identificarea imobilelor constituite din terenurile aferente coridoarelor de expropriere de pe drumurile județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitarea Drumului Nordului – Maramureș, etapa I”
privind identificarea imobilelor constituite din terenurile adiacente unor drumuri județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitarea Drumului Nordului – Maramureș, etapa I”
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureș, etapa I”
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ,,Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A.
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
pentru aprobarea conturilor anuale de execuţie a bugetelor pe anul 2016 pentru bugetul propriu al judeţului
privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017