Sunteți aici: LegislativHotarari
privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare
privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş
de completare a anexei la Hotărârea nr. 56/2016 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2016
modificarea anexei 1 a Hotărârii nr.23 /09.03.2016 pentru aprobarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2016
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizare rezervor de acumulare apa potabila si instalatii aferente ” la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, str. V. Lucaciu Nr. 72
pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015 şi a O.U.G. nr.46/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2016
privind încetarea înainte de termen prin demisie a mandatului domnului Marinescu Emil şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean
de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare – post mortem, al judeţului Maramureş” scriitorului ELIE WIESEL
privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Maramureş şi Municipiul Baia Mare, pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului Castanelor
privind aprobarea suportării unor sume în contul partenerilor proiectului „Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră”
privind aprobarea solicitării transmiterii unor bunuri din domeniul public al municipiului Baia Mare în domeniul public al județului Maramureș