Sunteți aici: LegislativHotarari
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
privind organizarea „Zilelor Maramureşului - Haida, hai în Maramureş” ediţia III-a în perioada 18- 23 mai 2017
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Turismului şi Judeţul Maramureş
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea obiectivului de investiţie „Reabilitarea drumului județean DJ 109F, Limită județ Sălaj – Târgu Lăpuș (DN 18B) – Dămăcușeni – Rogoz (DJ 171)”
privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea drumului județean DJ 109F, Limită județ Sălaj – Târgu Lăpuș (DN 18B) – Dămăcușeni – Rogoz (DJ 171)”, faza SF
privind acordarea unui mandat reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A.
privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale: Oarța de Jos, Băsești, Ariniș, Sălsig, Gârdani, Fărcașa, Ardusat, Satulung, Șomcuta Mare, Remetea Chioarului, Coaș, Copalnic Mănăștur și Șișești
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”
privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017
privind aprobarea cotizaţiilor Consiliului Judeţean Maramureş pentru Asociaţia Grup de Acţiune Locală Maramureş Vest, Asociaţia Microregională Mara - Natur, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Valea Izei – Moisei şi Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Mara – Gutâi în anul 2017
privind modificarea utilizării excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016
de modificare a Hotărârii nr. 137/2016 privind reprezentarea judeţului Maramureş în Adunarea generală a acţionarilor la S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A.
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, strada Crişan, nr.6, ap.6, identificat în CF nr.105129, CF vechi: nr.9359 - Baia Mare, nr. topo: 434/1/1,434/1/2 parte integrantă din monumentul istoric Claustrul mănăstirii Minoriţilor, azi internat şcolar, situat în Piaţa Libertăţii 6, strada Crişan, nr. 2 având cod MM-II-a -A-04451
privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 20/28.02.2017 privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra 8/16 părţi din apartamentul corp de proprietate 1, respectiv 8/16 părţi din apartamentul corp de proprietate 2 din imobilul „monument istoric cunoscut sub numele de Casă”, situat în strada Ioan Mihaly de Apşa, nr.13, Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, cod LMI 2015 MM-II-m-B-04742, cu o suprafaţă construită totală de 56 mp şi o suprafaţă utilă de 31,74 mp, clădire cu regim de înălţime P+E, în care spaţiile amintite fac parte din parter şi teren aferent, conform C.F. nr. 59980-C1-U1, 59980-C1-U2, Municipiul Sighetu Marmaţiei, nr. topo 860/1