Sunteți aici: LegislativHotarari
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare
privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cuprins în CF nr. 112859 Baia Mare, Nr. cad. 112859, situat în Baia Mare, str. Progresului, nr. 27A
privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru actualizare date imobil „Drum județean DJ 184 - Tronson 2-3, Șișești”
privind desemnarea membrilor care reprezintă Județului Maramureș în cadrul Comitetului Comun de Monitorizare pentru Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020
privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, faza SF, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020 aprobați prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 224 din 11.11.2016
privind completarea Caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr.42/2016 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene nr.2625/2011
privind aprobarea modificării Programului de transport 2014 - 2019 prin reducerea numărului de curse, modificarea graficului de circulaţie şi reducerea capacităţii de transport
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
privind aprobarea majorării tarifului lunar pentru un agent de securitate la Serviciul judeţean de Pază Maramureş
pentru aprobarea Documentaţiei de Atribuire a Contractului de Delegare prin concesiune a Serviciului de Salubrizare a judeţului Maramureş pentru activităţile aferente Centrului de Management Integrat al Deşeurilor
privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2017
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
privind validarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramureș
privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş
de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 141/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare