Sunteți aici: LegislativHotarari
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureș, etapa I”
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ,,Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A.
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
pentru aprobarea conturilor anuale de execuţie a bugetelor pe anul 2016 pentru bugetul propriu al judeţului
privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017
privind constituirea Comisiei de selecţie a ofertelor culturale pentru finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017
privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017
privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017
de completare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 140/2011 de instituire a unui sistem de premiere a rezultatelor sportive deosebite obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile sportive din Maramureş la Competiţiile naţionale, europene, mondiale şi olimpice
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon Clubul de Şah al Municipiului Baia Mare
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon C.S. „A.S. Independenţa” Baia Mare – echipa de fotbal feminin
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon C.S. Ştiinţa Baia Mare – Echipa de volei masculin
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon C.S.M. Ştiinţa Baia Mare – echipa de rugby
privind stabilirea structurilor sportive de performanţă de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor sportive în anul 2017
privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor supuse exproprierii pentru obiectivul de utilitate publică „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I” situate pe raza administrativ-teritorială a Județului Maramureș