Sunteți aici: LegislativHotarari
privind aprobarea promovării spre finanţare a proiectului „MaraQuality” în cadrul programului Operaţional Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte CP4/2017, Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât şi din regiunile mai puţin dezvoltate, să introducă managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016-2020
privind aprobarea predării bunurilor rezultate din proiectul “Măsuri de management privind creșterea gradului de informare și conștientizare din Parcul Național Munții Rodnei”, SMIS-CSNR 16819 către Administrația Parcului Naţional Munții Rodnei
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ186 sector Bârsana (DJ185) – Strâmtura – Rozavlea – Șieu – Bogdan Vodă – Dragomirești – Săliștea de Sus – Săcel (DN 17C)”, faza SF
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ186, sector Vadu Izei (DN18) – Oncești – Nănești – Bârsana – (DJ185)”, faza SF
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ182B, sector Baia Mare (int.strada Europa) – Satu Nou de Jos – Cătălina – Săcălășeni – Coaș (int. DJ182C)”, faza SF
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 182B, sector Coaș (int.DJ 182C) – Remeți pe Someș (int.DN 108E) Tronsonul: Șomcuta Mare (int. DN 1C) - Remeți pe Someș (int. DJ 108E)”, faza SF
privind aprobarea participării Judeţului Maramureş la evenimentele naţionale şi internaţionale de promovare turistică pentru anul 2017
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”
privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”
privind menţinerea preţului mediu/ tonă masă verde obţinută de pe pajişti în judeţul Maramureş
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare
privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cuprins în CF nr. 112859 Baia Mare, Nr. cad. 112859, situat în Baia Mare, str. Progresului, nr. 27A
privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru actualizare date imobil „Drum județean DJ 184 - Tronson 2-3, Șișești”
privind desemnarea membrilor care reprezintă Județului Maramureș în cadrul Comitetului Comun de Monitorizare pentru Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020