Sunteți aici: LegislativHotarari
privind modificarea Hotărârii de Consiliu judeţean nr. 121/31.05.2017 privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, situate în municipiul Sighetu Marmației, str. V. Alecsandri nr. 1
privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş aflate în administrarea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Sighetu Marmației
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectare și execuție aducțiune apă pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din satul Sârbi, comuna Fărcașa, aferent proiectului „Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în județul Maramures
privind alegerea vicepreședintelui Consiliului județean Maramureș
de modificare a Hotărârii de Consiliu Județean nr. 97/2016 privind alegerea Comisiei de validare
de acordare a titlului de „Cetățean de onoare – post mortem, al județului Maramureș” antrenorului emerit Lascăr Pană
privind aprobarea organizării evenimentelor de promovare a județului Maramureș în perioada noiembrie-decembrie 2017
privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017
de retragere a unor sume aprobate prin Hotărârea nr. 67/ 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017
privind modificarea Hotărârii nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş
privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Palat Administrativ”
privind aprobarea proiectului „Reabilitare Palat Administrativ”, finanţat prin POR 2014-2020 precum şi a cheltuielilor aferente