Sunteți aici: LegislativHotarari
privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, faza SF, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020 aprobați prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 224 din 11.11.2016
privind completarea Caietului de sarcini aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr.42/2016 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene nr.2625/2011
privind aprobarea modificării Programului de transport 2014 - 2019 prin reducerea numărului de curse, modificarea graficului de circulaţie şi reducerea capacităţii de transport
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
privind aprobarea majorării tarifului lunar pentru un agent de securitate la Serviciul judeţean de Pază Maramureş
pentru aprobarea Documentaţiei de Atribuire a Contractului de Delegare prin concesiune a Serviciului de Salubrizare a judeţului Maramureş pentru activităţile aferente Centrului de Management Integrat al Deşeurilor
privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2017
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
privind validarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramureș
privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş
de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 141/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Centru de Echitație în Comuna Recea, Județul Maramureş”, faza Studiu de Fezabilitate
privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2016
de validare a Dispoziţiei Nr. 630 / 28.12.2016
privind modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între C.E.C. Bank SA şi Judeţul Maramureş