Sunteți aici: LegislativHotarari
privind validarea mandatului unui consilier judeţean
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017
de modificare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 169/ 2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi unităţi administrativ – teritoriale pentru realizarea proiectului „Primul ghiozdan”
privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare
privind modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare
privind modificarea Statului de funcţii al Bibliotecii județene „Petre Dulfu” Baia Mare
privind aprobarea proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, finanțat prin POR 2014-2020 precum și a cheltuielilor aferente
privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor aniversare dedicate Centenarului României 1918-2018
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor terenuri adiacente drumurilor județene situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”
de modificarea anexei Hotărârii nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş
de modificare a anexei la Hotărârea nr. 67/ 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017
privind stabilirea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
privind modificarea Hotărârii nr. 21/2013 de desemnare a reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei „Agenţia de Management Energetic Maramureş”