Sunteți aici: LegislativHotarari
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
pentru aprobarea planului de întreținere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2017
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare pentru proiectul „InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de Nord-Vest”
privind însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş, situate în Baia Mare, bd. Unirii , nr. 13
privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, strada Crişan, nr.6, ap.2, identificat cu nr. cadastral/ nr. topo: 434/1/1,434/1/2-2, înscris în CF nr. vechi: 9359/2 parte integrantă din monumentul istoric Claustrul mănăstirii Minoriţilor, azi internat şcolar, situat în Piaţa Libertăţii 6, strada Crişan, nr. 2 având cod LMI MM-II-a -A-04451
privind aprobarea dării în folosință gratuită Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Maramureș a unui spațiu din domeniul public al județului Maramureș
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a transmiterii acestuia din domeniul public al orașului Șomcuta Mare
privind aprobarea dării în administrarea Casei Corpului Didactic Maramureș a unui imobil din domeniul public al judeţului Maramureş, situat în Baia Mare, str. Petöfi Șandor, nr. 12 - 14
privind modificarea denumirii R.A. „Aeroportul International” Baia Mare în R.A. „Aeroportul International Maramureş”
de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 33/ 2014 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureş în baza O.G. nr. 82/ 2001
privind aprobarea Ghidului solicitantului - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineret
privind aprobarea Ghidului solicitantului - Programul judeţean pentru acordarea de finanţări nerambursabile activităţilor non profit de interes general - domeniul sport
privind aprobarea Ghidului solicitantului - Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.000 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017 - „Servicii recreative şi sportive”
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară