Sunteți aici: LegislativHotarari
pentru modificarea Anexei 2 a Hotărârii nr.25 /19.02.2014 pentru aprobarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2014şi pentru aprobarea programului suplimentar privind lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2014
privind alocarea de sume pentru finanţarea nerambursabilă a unor nevoi culturale de urgenţă
de modificare a Anexei la Hotărârea nr. 112/ 2014 privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
de numire a comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul din judeţul Maramureş înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO
pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014
de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş” domnului NICOLAE SABĂU
privind aprobarea documentaţiei „Harta strategică de zgomot Aeroportul Baia Mare”
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare
privind stabilirea modului de exercitare a atribuţiilor de conducere executivă la R.A. „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL Baia Mare”
privind aprobarea modificării programului de transport pentru reţeaua de trasee judeţene prin modificarea graficelor de circulaţie pe perioada 2014-2019
privind aprobarea participării Camerei Agricole judeţene Maramureş la Programul naţional de înnoire a parcului auto
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 87/2014 privind stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean şi al instituţiilor subordonate