Sunteți aici: LegislativHotarari
privind identificarea ca aparținând domeniului public al judeţului Maramureș a unor sectoare de drumuri judeţene
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramureş
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014
de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş” Academicianului IONEL VALENTIN VLAD Preşedinte al Academiei Române
privind retragerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare a unui spaţiu din imobilul situat pe strada Gheorghe Şincai, nr. 34 și darea în administrare a spațiului respectiv către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Maramureș
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
privind aprobarea încheierii unui contract de consultanţă şi asistenţă juridică pentru reprezentare în litigiul ce formează obiectul dosarului nr. 154/2014 aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, referitor la pretenţii ce derivă din rezilierea Acordului Contractual nr. 893/18.02.2010 încheiat cu S.C. „Selina” S.R.L.
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în Documentaţie faza D.A.L.I. - „REABILITARE ACOPERIŞ MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE MARAMUREŞ”
privind modificarea componentei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
privind modificarea Hotărârea Consiliului judeţean nr.103/2013 privind aprobarea contribuţiei financiare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Maramureş”
privind aprobarea documentaţiei „Planul de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar” – Aeroportul Internaţional Baia Mare
privind stabilirea modului de administrare şi conducere a S.C. Drumuri - Poduri Maramureş S.A
privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil înscris în C.F. nr. 115346 , Nr. cadastral 115346 - Baia Mare, str. Dealul Florilor nr.1