Sunteți aici: LegislativHotarari

privind înfiinţarea aşezământului de cultură - Complexul Astronomic Baia Mare

privind aprobarea modificării Acordului de parteneriat intre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Asociaţia F.A.U.S. – O.N.L.U.S. – Italia pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Fundaţia S.O.S. Bambini Onlus – Italia

privind aprobarea parteneriatului cu FUNDAŢIA HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA în vederea depunerii proiectul cu titlul  „PREVENIREA EXCLUZIUNII SOCIALE PENTRU UN VIITOR MAI BUN”

privind aprobarea modificărilor intervenite în domeniul public al judeţului Maramureş în cursul anului 2013

privind modificarea anexei 2 a Hotărârii nr.25 /19.02.2014 pentru aprobarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2014

 

privind aprobarea cofinanţării proiectului cu titlul „FII ACTIV PENTRU CARIERA TA!”

 

privind aprobarea de modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2014

pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014

 

privind stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean şi al instituţiilor subordonate

privind aprobarea Contractului de mandat de reprezentare a judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Drumuri – Poduri S.A Maramureş cu pluralitate de mandatari

privind aprobarea Strategiei judeţene Antidrog 2013 – 2020 şi a Planului de acţiune pe perioada 2013 – 2016 pentru implementarea acesteia 

 

privind aprobarea Planului actualizat de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Maramureş pe anul 2014

 

privind aprobarea taxelor percepute de Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare

 

privind aprobarea participării Muzeului de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare la Programul naţional de înnoire a parcului auto