Sunteți aici: LegislativHotarari
de modificarea Ghidului solicitantului pentru Programul judeţean de acordare a finanţărilor nerambursabile în domeniul programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 34/ 2014
de modificare şi completare a Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureş în baza O.G. nr. 82/ 2001, aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 33/ 2014
de modificare a Hotărârii nr. 123/ 2014 privind numirea Consiliului de Administraţie la RA „Aeroportul Internaţional” Baia Mare
privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.250 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2015 pentru activitatea „Servicii recreative şi sportive”
privind modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
privind includerea în domeniul public al judeţului Maramureş a unei suprafeţe de teren de 8771 mp. ,aflat în incinta Aeroportului Internaţional Baia Mare
privind includerea în domeniul public al judeţului Maramureş a unei suprafeţe de teren de 2891 mp, aflat în incinta Aeroportului Internaţional Baia Mare
privind includerea în domeniul public al judeţului Maramureş a unei suprafeţe de teren de 102 mp., aflat în incinta Aeroportului Internaţional Baia Mare
privind aprobarea prelungirii perioadei de folosinţă gratuită asupra unor spaţii din domeniul public al judeţului Maramureş
privind modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare
pentru aprobarea planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2015
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramureş
privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2015
privind numirea directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş