Sunteți aici: LegislativHotarari

privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2014

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”

privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014

privind aprobarea participării judeţului Maramureş la Expoziţia Internaţională pentru Industria Alimentară, Agricultură şi Horticultură „Săptămâna Verde - 2014” de la Berlin ce se desfăşoară în perioada 17 – 26 ianuarie 2014.

privind emiterea avizului în vederea eliberării licenţelor de traseu de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate

privind reorganizarea Instituţiei publice de cultură „Familia Română” şi trecerea acesteia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu”Baia Mare

privind stabilirea preţului mediu/ tonă masă verde obţinută de pe pajişti în judeţul Maramureş

privind numirea lichidatorului pentru S.C. ,,PROTEPLANT MARAMUREŞ’’ S.R.L

privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare

privind completarea inventarului domeniului public al judeţului cu terenul aferent Policlinicii nr. 2 Baia Mare

privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri situate în Baia Mare, str. Avram Iancu, nr. 2

privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2014

privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exercitiului bugetar pe anul 2013

privind aprobarea încredinţării serviciului de interes economic general la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”

privind aprobarea contractării de către D.G.A.S.P.C. Maramureş de servicii sociale de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap de la furnizori privaţi de servicii sociale