Sunteți aici: LegislativHotarari
pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017
de modificare şi completare a componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate
privind declararea ca bun de interes public județean şi solicitarea trecerii a unui imobil - teren din domeniul public al comunei Şişeşti în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bun de interes public județean şi solicitarea trecerii a unui imobil, teren din domeniul public al comunei Copalnic Mănăştur în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bunuri de interes public județean şi solicitarea trecerii a unor imobile - terenuri din domeniul public al comunei Coaş în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bunuri de interes public județean şi solicitarea trecerii a unor imobile - terenuri din domeniul public al comunei Remetea Chioarului în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bunuri de interes public județean şi solicitarea trecerii a unor imobile - terenuri din domeniul public al comunei Ardusat în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bunuri de interes public județean şi solicitarea trecerii a unor imobile - terenuri din domeniul public al comunei Fărcaşa în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bunuri de interes public județean şi solicitarea trecerii unor imobile - terenuri din domeniul public al comunei Gârdani în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bun de interes public judeţean şi solicitarea trecerii a unui imobil - teren din domeniul public al comunei Sălsig în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declararea ca bunuri de interes public județean şi solicitarea trecerii a unor imobile - terenuri din domeniul public al comunei Ariniş în domeniul public al judeţului Maramureş
privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor domeniul privat al unităţilor administrativ - teritoriale care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, etapa I”, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale: Băseşti, Ariniş, Sălsig, Gârdani, Fărcaşa, Ardusat, Remetea Chioarului, Coaş, Copalnic Mănăştur şi Şişeşti
privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 58/4 aprilie 2017 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, etapa I”, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale: Oarţa de Jos, Băseşti, Ariniş, Sălsig, Gârdani, Fărcaşa, Ardusat, Satulung, Şomcuta Mare, Remetea Chioarului, Coaş, Copalnic Mănăştur şi Şişeşti
privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017
privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 1.500 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2017 în domeniul „cultură”