Sunteți aici: LegislativHotarari
de modificare a Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 152/ 2017 privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie la R.A. „Aeroportul Internaţional Maramureş”
privind aprobarea amplasamentului ce constituie Coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică: Completare extindere perimetru Aeroport Internaţional Maramureş şi a listei cuprinzând terenurile ce se expropriază suplimentar, proprietarii sau deţinătorii acestora precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Maramureș”, pe anul 2017
privind aprobarea de modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul lucrări suplimentare „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare la Aeroportul Internaţional Baia Mare”
privind încetarea mandatului domnului Morar Lucian Ioan Titus şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean
de completare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 92/2016
privind modificarea Statului de funcţii al Complexului Astronomic Baia Mare
privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”
de modificare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 62/ 2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Turismului şi Judeţul Maramureş
privind aprobarea Declaraţiei de intenţie de susţinere a candidaturii Municipiului Baia Mare la titlul de „Capitala Tineretului din România 2018 – 2019”
privind aprobarea acordului de parteneriat şi cofinanţare pentru proiectul „Centrul Europe Direct Maramureş 2018-2020”, propus în cadrul Cererii de propuneri „Selectarea partenerilor pentru desfăşurarea de activităţi în calitate de Centre de informare Europe Direct în România (2018-2020)” lansată de Reprezentanța Comisiei Europene (RCE) din România
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru proiectul „Plan de revitalizare a satului Maramureşean”
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 229 din 15.11.2016 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I ”
privind modificarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”, faza SF, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020 aprobați prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 224/11.11.2016