Sunteți aici: LegislativHotarari

privind aprobarea încredinţării serviciului de interes economic general la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”

privind aprobarea contractării de către D.G.A.S.P.C. Maramureş de servicii sociale de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap de la furnizori privaţi de servicii sociale