Sunteți aici: LegislativHotarari
pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2015
pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014
privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 126 din 28 august 2013 prin care au fost aprobaţi principalii indicatori ai obiectivului de investiţii „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Maramureş - Baia Mare”
privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului cu titlul „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Maramureş - Baia Mare”
privind aprobarea participării Consiliului Județean Maramureș în perioada 13-16 noiembrie 2014, la Târgul de Turism al României, ce va avea loc la Romexpo București
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014
privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2014
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii ale aparatului propriu pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş
privind aprobarea repartizării unor sume reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
privind modificarea anexei la hotărârea nr. 59 din 19 mai 2009 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin Opriș”Baia Mare
privind avizarea închirierii sau concesionării de către Spitalul judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare a imobilului situat pe str. Victor Babeş nr. 52
privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru un imobil din domeniul public al judeţului Maramureş situat în Sighetu Marmaţiei, str. Pintea Viteazul
privind aprobarea dezlipirii parcelei cu Nr. cad. 112089 conform documentației tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil cuprins in C.F. nr. 112089 - Baia Mare, str. Moldovei nr. 17 A, documentație avizată de către O.C.P.I. sub nr. 37201/19. 08. 2014
privind aprobarea promovării în parteneriat şi asigurarea cofinanţării pentru proiectul cu titlul „Economia socială – responsabilitate socială de la nord la sud”, depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
pentru modificarea Anexei 2 a Hotărârii nr.25 /19.02.2014 pentru aprobarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2014şi pentru aprobarea programului suplimentar privind lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2014