Sunteți aici: LegislativHotarari

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

privind însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru imobilele din domeniul public al judeţului Maramureş utilizate de Spitalul de boli infecţioase şi psihiatrie Baia Mare

privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.300 mii lei aprobată din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2014 pentru activitatea „Servicii recreative şi sportive”

privind stabilirea structurilor sportive de performanţă de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor sportive în anul 2014

privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureş în baza O.G. nr. 82/ 2001

privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul judeţean de acordare a finanţărilor nerambursabile în domeniul programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Centrul Şcolar de Educaţiei Incluzivă Sighetu Marmaţiei

de modificarea Anexei nr. 11 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 15/ 2014 de aprobarea bugetului judeţului Maramureş şi a anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 113/ 2013 privind stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş şi al instituţiilor şi serviciilor din subordine

privind modificarea statului de funcţii al Şcolii de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare

privind aprobarea „modificării programului de transport pentru reţeaua de trasee judeţene prin suplimentarea şi reducerea numărului de curse, modificarea graficelor de circulaţie, introducerea de staţii şi mărirea numărului de km, pe perioada 2014-2019”

privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ”Maramureş – Spaţiu cultural multietnic”, propus spre finanţare în cadrul Programului Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 şi co-finanţarea acestuia

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ”O fotografie cât o mie de cuvinte”, propus spre finanţare în cadrul Programului Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

pentru modificarea Hotărârii nr. 162/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la R.A. „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” BAIA MARE

pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014