Sunteți aici: LegislativHotarari
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
de completare a Regulamentului pentru efectuarea Serviciului judeţean de transport public de persoane, aprobat prin Hotărârea nr. 76/2014
privind modificarea Statului de funcţii al Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale Revistei de cultură „Nord Literar”
de modificarea anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea proiectului „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”
privind aprobarea implementării în parteneriat şi asigurarea cofinanţării pentru proiectul cu titlul „Alături de tine pentru pasul următor” care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții, Obiective Specifice OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, Apeluri de proiecte numărul 4, Programul „Școala pentru toți”
pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr.223 din 27 octombrie 2016 privind aprobarea implementării în parteneriat şi asigurarea cofinanţării pentru proiectul cu titlul „Motivezi şi îndepărtezi abandonul!” care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10i, Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”
pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 218 din 27 octombrie 2016 privind aprobarea implementării proiectului cu titlul „Alături de tine pentru pasul următor” pentru elevii din judeţul Maramureş
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean, pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Drumul Nordului - Maramureş, etapa I”
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureş, etapa I”, faza SF, în vederea promovării pentru finanţare nerambursabilă în cadrul POR 2014-2020
privind aprobarea implementării în parteneriat şi asigurarea cofinanţării pentru proiectul cu titlul „Motivezi şi îndepărtezi abandonul!” care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiţii 10i, Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”
de modificarea anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 53/2012 privind aprobarea Normelor financiare referitoare la utilizarea sumelor alocate de Consiliul judeţean prin contracte de susţinere financiară a activităţilor sportive
privind aprobarea participării judeţului Maramureş la Sărbătorirea Zilei Naționale a României, la solicitarea Ambasadei României în Regatul Spaniei, manifestare ce va fi organizată la Madrid în perioada 1 – 2 decembrie 2016
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2016 la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL” Baia Mare