Sunteți aici: LegislativHotarari
privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 182B, sector Coaș (int. DJ 182C) – Remeți pe Someș (int. DN 108E) Tronsonul: Șomcuta Mare (int. DN 1C) - Remeți pe Someș (int. DJ 108E)”
privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi unităţi administrativ – teritoriale pentru realizarea proiectului „Primul ghiozdan”
privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Maramureş
privind aprobarea modificării Programului de transport 2014 – 2019 prin schimbarea capetelor de traseu, a orelor din graficul de circulaţie a unui traseu şi introducerea unei staţii
privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
privind alocarea de sume pentru finanţarea nerambursabilă a unor nevoi culturale de urgenţă
privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
privind însuşirea modificării elementelor de identificare și a raportului de evaluare a imobilului cu nr. M.F.P.111891 din domeniul public al Statului Român aflat în administrarea Consiliului Județean Maramureș
de modificare a Hotărârii Consiliului județean Maramureș nr. 7/2015 privind aprobarea retragerii din administrarea Muzeului de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare a unui spațiu din domeniul public al județului Maramureș
privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Agenției de Dezvoltare Regională Nord - Vest a unui spaţiu din domeniul public al judeţului Maramureş
privind includerea în domeniul privat al județului Maramureş a obiectivului Observator meteo OPDA şi darea acestuia în administrarea R.A. „Aeroportul Internaţional Maramureş”
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual ce fac parte din familia ocupațională „Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului județean Maramureș și din serviciile publice din subordinea acestuia
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară
aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015, O.U.G. nr.46/2015 şi a O.U.G. nr.8/2016, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2017
privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017