Sunteți aici: LegislativHotarari

privind desemnarea persoanei împuternicite să semneze Decizia asociatului unic al S.C. „PROTEPLANT MARAMUREŞ” S.R.L.

privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014

 

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

 

privind aprobarea retragerii din administrarea Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară a unei suprafeţe de teren aflat în domeniul public al judeţului Maramureș

privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2014.

 

privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind modificarea Actului constitutiv si a Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în judeţul Maramureş”

privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2, PM10 şi Pb anul 2013

privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului (Bastionul Măcelarilor) cuprins în CF nr. 106487 Baia Mare, Nr. cad, 106487, situat în Baia Mare, Piaţa Izvoare, nr. 1

pentru aprobarea Procedurilor de lucru privind stabilirea modului de constituire şi utilizare a Fondului de rezerva bugetară constituit la nivelul Consiliului judeţean Maramureş

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

de aprobare a Regulamentului pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş”

pentru aprobarea planului de intreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene in anul 2014

de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş”domnului Grigore Leşe

pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014