Sunteți aici: LegislativHotarari
privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013

 

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon C.S.M. Ştiinţa Baia Mare – echipa de rugby

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon H.C.M. Baia Mare – Echipa de handbal feminin

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon C.S. Ştiinţa Explorări Baia Mare – Echipa de volei masculin

 

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon H.C.M. Minaur Baia Mare – Echipa de handbal masculin

 

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon C.S. A.S. „Independenţa” Baia Mare

privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2014

 

privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2014

privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unei suprafeţe de teren din perimetrul Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu”, în favoarea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici

 

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş, a unui bun aflat în administrarea Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Punct control poartă şi centru informare pacienţi – Gard împrejmuitor” Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare str. V. Lucaciu Nr. 72

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Concursului de soluţii semn de intrare în judeţul Maramureş

 

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a caietului de sarcini al serviciului, a contractului de delegare a gestiunii serviciului şi a  formularelor pentru transportul public de persoane prin curse regulate speciale

 

privind aprobarea modificării Programului de transport 2014-2019 prin modificarea staţiilor de plecare din capetele de traseu şi modificarea graficelor de circulaţie pentru transportul public de persoane prin curse regulate pentru operatorii de transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire electronică din data de 18.12.2013

privind înfiinţarea aşezământului de cultură - Complexul Astronomic Baia Mare