Sunteți aici: LegislativHotarari

privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare

privind completarea inventarului domeniului public al judeţului cu terenul aferent Policlinicii nr. 2 Baia Mare

privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor bunuri situate în Baia Mare, str. Avram Iancu, nr. 2

privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2014

privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exercitiului bugetar pe anul 2013

privind aprobarea încredinţării serviciului de interes economic general la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”

privind aprobarea contractării de către D.G.A.S.P.C. Maramureş de servicii sociale de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap de la furnizori privaţi de servicii sociale