Sunteți aici: LegislativHotarari

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare

 

privind modificarea componenţei Comisiei de protecţie a copilului

 

privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cuprins în CF nr. 101814 Baia Mare, Nr. cad. 101814, situat în Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 31

 

privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unor imobile primite ca donaţie de la Fundaţia „HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA”

privind aprobarea retragerii din administrarea Muzeului de Mineralogie Baia Mare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al judeţului Maramureș

privind desemnarea persoanei împuternicite să semneze Decizia asociatului unic al S.C. „PROTEPLANT MARAMUREŞ” S.R.L.

privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014

 

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

 

privind aprobarea retragerii din administrarea Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară a unei suprafeţe de teren aflat în domeniul public al judeţului Maramureș

privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2014.

 

privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind modificarea Actului constitutiv si a Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Menajere în judeţul Maramureş”

privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2, PM10 şi Pb anul 2013

privind însuşirea planului de amplasament şi delimitare a imobilului (Bastionul Măcelarilor) cuprins în CF nr. 106487 Baia Mare, Nr. cad, 106487, situat în Baia Mare, Piaţa Izvoare, nr. 1