Sunteți aici: LegislativHotarari

pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2014

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

privind aprobarea de modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2014

privind aprobarea solicitării preluării în administrarea Consiliului judeţean Maramureş a unui spaţiu din domeniul public al municipiului Sighetu Marmaţiei

privind aprobarea închirierii unor imobile din domeniul public al judeţului Maramureş aflate în administrarea Camerei Agricole Judeţene Maramureş

privind aprobarea structurii serviciilor specifice şi a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Maramureş

privind atribuirea denumirii „Liviu Borlan” Şcolii Populare de Artă Baia Mare

privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal pentru anul şcolar 2014 – 2015 în judeţul Maramureş

privind constituirea Comisiei de selecţie a ofertelor culturale pentru finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2014

privind aprobarea promovării în parteneriat cu Asociaţia de Autism Baia Mare a proiectului „CENTRU DE RESURSE ŞI INTERVENŢIE ÎN AUTISM MARAMUREŞ”

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centru de vizitare Pasul Prislop” din cadrul proiectului „Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei”

privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind aprobarea participării Consiliului judeţean Maramureş la Programul naţional de înnoire a parcului auto

privind adoptarea Regulamentului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş

privind reprezentarea judeţului Maramureş în Adunarea generală a acţionarilor la S.C. „DRUMURI ŞI PODURI” S.A.