Sunteți aici: ProiecteProiecte implementate

Uniunea Partea Română a Euroregiunii Carpatice, Asociaţia de Dezvoltare Regională pentru Euroregiunea Carpatică, Nyiregzhaza, Euroregiunea Carpatică Slovacia, Asociaţia Internaţională de Dezvoltare Regională Instituţională „IARDI” Uzhgorod, (Ucraina) și Centrul Comunitar „Business Initiatives” Ivano-Frankivsk (Ucraina), finanțat prin Programul Operațional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Obiectiv general: Protecţia biodiversităţii prin implementarea secţiunilor cheie din Strategia de Management a Vizitatorilor din PNMR cu impact minim asupra conservării ecosistemelor naturale din zonă.

 

Proiect finananţat  prin Programul ENPI CBC 2007-2013, prioritatea 2.1 – Protecţia mediului, managementul şi utilizarea durabilă a resurselor naturale.

 

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Priorităţii 1 a Programului ENPI - Promovarea dezvoltării economice şi sociale, Măsura 1.1 - Dezvoltarea sustenabilă a turismului, având ca locaţie judeţul Maramureş din România şi regiunea Transcarpathia din Ucraina, finanţarea nerambursabilă a Programului ENPI acoperind 90% din bugetul proiectului. 

Proiectul a fost aprobat spre finanțare în cadrul Programului Comun ENPI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, Prioritatea 2 «Îmbunătățirea protecșiei mediului», fiind propus și elaborat de Agenția de Management Energetic Maramureș (AMEMM). Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 2 ani, durata de implementare fiind ianuarie 2013 – ianuarie 2015.

Agenţia de Management Energetic Maramures (AMEMM) susţinută de Consiliul Judeţean Maramureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, implementează în cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria şi Ucraina şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Maramureş proiectul“Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia formă)” HUSKROUA/1001/102, finanţat prin Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.