Sunteți aici: ProiecteProiecte implementateManagementul pentru un aer mai curat în zona transfrontalieră România – Ucraina CLAMROUA

Managementul pentru un aer mai curat în zona transfrontalieră România – Ucraina CLAMROUA

 

Proiect finananţat  prin Programul ENPI CBC 2007-2013, prioritatea 2.1 – Protecţia mediului, managementul şi utilizarea durabilă a resurselor naturale.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Crearea unei reţele integrate în zona transfrontalieră România – Ucraina pentru monitorizarea calităţii aerului în scopul îmbunătăţirii acesteia ţi al susţinerea dezvoltării durabile în zonă;

  • Dezvoltarea cooperării transffrontaliere în domeniul managementului calităţii aerului, al monitorizării şi informării publice

  • Elaborarea Planului de Menţinere a Calităţii Aerului în judeţul Maramureş conform legislaţiei naţionale care transpune Directiva 2008/50/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului ambiental şi un aer mai curat în Europa.

 

Buget proiect 195.505,62 euro

 

Perioada de implementare: septembrie 2013 – februarie 2015

 

Proiectul propune să evalueze calitatea aerului în zona transfrontalieră prin crearea unei reţele de monitorizare a calităţii aerului şi comunicare/informare privind calitatea aerului, în cadrul dezvoltării relaţiilor de colaborare transfrontalieră România – Ucraina. Un obiectiv deosebit de important al Directivei 2008/50/CE transpusă prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător îl reprezintă obligativitatea de obţinere a informaţiei  adecvate privind calitatea aerului înconjurător şi asigurarea că, această informaţie a fost pusă la dispoziţia publicului.

Activitatea principală a Consiliul Județean Maramureș în cadrul proiectului este elaborarea Planului de menținere a calității aerului (activitate obligatorie conform legii 104/2011). Acesta va fi elaborat pe baza studiului preliminar elaborat de experți externi și va cuprinde măsuri pentru păstrarea nivelului poluanţilor sub valorile-limită, respectiv sub valorile-ţintă şi pentru asigurarea celei mai bune calităţi a aerului înconjurător în condiţiile unei dezvoltări durabile.

Planul va defini şi stabili obiectivele pentru calitatea aerului înconjurător menite să evite şi să prevină producerea unor evenimente dăunătoare şi să reducă efectele acestora asupra sănătăţii umane şi a mediului ca întreg.