Sunteți aici: ProiecteProiecte implementateMăsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei”

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei”

 

Obiectiv general: Protecţia biodiversităţii prin implementarea secţiunilor cheie din Strategia de Management a Vizitatorilor din PNMR cu impact minim asupra conservării ecosistemelor naturale din zonă.

 

Obiective specifice:

 • implementarea sistemului de zonare a biodiversităţii în PNMR;

 • furnizarea informaţiei legate de Natura 2000 şi conservarea biodiversităţii prin utilizarea mijloacelor de diseminare media in şi ex situ;

 • realizarea centrului de vizitare de la Prislop care va oferi vizitatorilor o imagine a caracterului cultural şi natural unic al PNMR, prin includerea informaţiilor specifice regiunii biogeografice alpine, utilizând materiale naturale, consum minim de energie şi având un impact minim asupra mediului;

 • minimizarea impactului vizitatorilor asupra biodiversităţii prin controlul accesului în zonele cu biodiversitate şi măsuri de management a vizitatorilor.

 

Parteneri:

Consiliul Judeţean Maramureş, Administratia Parcului Naţional Munţii Rodnei.

 

Buget: 9.788.250 lei

 

Perioada de implementare: decembrie 2010 – noiembrie 2014

 

Rezultate estimate

 

 • Delimitarea pe teren a zonelor accesibile şi stabilirea activităţilor permise.

 • Sistem de evaluare a capacităţii de suport unitar şi comprehensiv pentru PNMR.

 • Studiu de evaluare a bonităţii pajistilor subalpine si alpine din PNMR (5000 ha).

 • Model interpretativ utilizat pentru managementul vizitatorilor din PNMR.

 • Studiu de evaluare a activităţilor de informare, conştientizare şi management a vizitatorilor din PNMR.

 • Cel puţin 4000 de vizitatori anual la centrul de vizitare Prislop.

 • Proiectul de construcţie a Centrului de Vizitare Prislop.

 • Cel puţin 4000 de vizitatori ai paginii de internet care descarcă materiale informative specifice.

 • Evenimente în aer liber (vizite şcolare, întâlniri cu presa, tabere ecologice) organizate anual.

 • Studiu de fezabilitate privind infrastructura de monitorizare – informare în PNMR.

 • Un centru de vizitare construit, echipat şi cu personal angajat.

 • Planul pentru operarea şi întreţinerea infrastructurii centrului de vizitare este implementat.

 • Vizitatori cu un nivel ridicat de satisfacţie legat de activităţile legate de managementul biodiversităţii în PNMR.

 • Film documentar privind importanta PNMR „Omul şi natura în Parcul Naţional Munţii Rodnei” – 60 de minute.

 • Ghiduri cu specii şi habitate din PNMR.

 • Postere cu specii şi habitate din PNMR.

 • Ghidul „Zone cu valoare ridicată de conservare din PNMR”.

 • Albume Foto.

 • Cameră cu termoviziune.

 • Expoziţii fotografice specializate.

 • Conferinţe de presă şi excursii în teren cu jurnalişti.

 • Emisiuni TV

 • Simpozioane naţionale „Florian Porcius”, Alexandru Coman, Alexandru Borza, roganizate cu ocazia sărbătoririi a 20 de existentă a PNMR (1990) si 80 de ani de la infiintarea rezervatiei naturale Pietrosu Mare (1932);  anale PNMR.

 • Tabere ecologice „Mcii Rangeri ai Parcului Naţional Munţii Rodnei”

 • Evenimente anuale „ZIUA PNMR”

 • Creşterea capacităţii instituţionale prin sesiuni de training-uri de interpretarea peisajului.

 • Trasee tematice – Izbucul albastru al Izei si Fântâna lui Râtâfoi.

 • Infrastructură de reducerea impactului uman negativ:  bariere de control al accesului,  panouri gravate,  camere foto cu senzori de mişcare, blocuri de piatră.

 • training-uri teoretice si schimburi de experientă în domeniul interpretării peisajului.

 • Server internet si pagină internet actualizată.

 • Echipament organizare tabere ecologice (videoproiector, tablă magnetică, sistem sonorizare, corturi, saci de dormit).