Sunteți aici: ProiecteProiecte implementatePl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

 

Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Priorităţii 1 a Programului ENPI - Promovarea dezvoltării economice şi sociale, Măsura 1.1 - Dezvoltarea sustenabilă a turismului, având ca locaţie judeţul Maramureş din România şi regiunea Transcarpathia din Ucraina, o durată de implementare de 22 de luni şi beneficiind de un buget total de 529.724 Euro, din care 476.751,60 € reprezintă finanţarea nerambursabilă a Programului ENPI acoperind 90% din bugetul proiectului.


Parteneriatul acestui proiect este constituit din:

 • Consiliul Judeţean Maramureş, România – aplicant şi beneficiar

 • Muzeul de Mineralogie – Planetariul Baia Mare, România - partener 1

 • Asociaţia Internaţională a Instituţiilor de Dezvoltare Regională IARDI din Uzhgorod, Ucraina – partener 2

 • Universitatea Naţională Uzhgorod, Laboratorul de Cercetări Spaţiale, Ucraina – partener 3. 

 

Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea potenţialului turistic în regiunea transfrontalieră Maramureş şi Transcarpathia.

 

Obiectivele specifice sunt următoarele:

 • Crearea unui produs de turism ştiinţific - pl@NETour, prin îmbunătăţirea dotărilor Planetariului Baia Mare şi a Laboratorului de cercetări spaţiale a Universităţii Naţionale Uzhgorod;

 • Dezvoltarea unei reţele de parteneriat în domeniul turismului ştiinţific, pentru facilitarea transferului de bune practici;

 • Stimularea interesului publicului pentru astronomie

 • Promovarea unor activităţi educative non-formale.

În esenţă, prin acest proiect Planetariul Baia Mare - primul planetariu public din România, înfiinţat în anul 1969 având un echipament de planetariu depăşit, din acea perioadă, va fi echipat cu un proiector optico-mecanic de ultimă generaţie, iar Laboratorul de Cercetări Spaţiale a Universităţii Naţionale Uzhgorod va fi dotat cu un proiector digital de planetariu şi cu un dom de planetariu portabil .
Aceste dotări împreună cu echipamentele IT ce se vor achiziţiona prin proiect vor constitui baza infrastructurii reţelei transfrontaliere de turism ştiinţific care va dezvolta şi promova produsul de turism ştiinţific pl@NETour.


Acest nou produs de turism ştiinţific va consta din:

 • Observaţii astronomice în cadrul celor 2 centre pl@NETour;

 • Observaţii astronomice sub cerul liber în punctele de observaţie identificate în cele 2 regiuni;

 • Prezentări de planetariu în cele 2 centre pl@NETour;

 • Elaborarea unui ghid de orientare pe cer.

Promovarea proiectului şi a produsului turistic pl@NETour se va realiza prin metode clasice: broşuri multilingve pl@NETour, ghiduri de orientare pe cer, conferinţe de presă şi articole de presă, dar şi prin metode moderne, foarte atractive pentru publicul tânăr: aplicaţii pl@NETour pentru IPhone şi Android, web-site multilingv şi blogul proiectului.