Sunteți aici: ProiecteProiecte implementateProiect „Moștenire maramureșeană între Mara și Cosău”

Proiect „Moștenire maramureșeană între Mara și Cosău”

 

Beneficiar: UAT Judeţul Maramureş reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş.


Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism. Cod proiect SMIS 25363; Contract de finanţare nr. 2029/09.08.2011, contract semnat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism şi UAT Judeţul Maramureş, reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş, în calitate de Beneficiar.

 

Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013. Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.3. – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea: Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

 

Valoarea totală a proiectului: 992.870 lei. Valoarea eligibilă a proiectului 807.500 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 686.375 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă buget naţional 104.975 lei; co-finanţare eligibilă a beneficiarului 16.150 lei. Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile 185.370 lei.

 

Durata de implementare a proiectului: 10.08.2011 – 09.08.2013

Judeţul Maramureş reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş a implementat în perioada 10.08.2011 – 9.08.2013 proiectul „Moștenire maramureșeană între Mara și Cosău”, obiectivul general al proiectului fiind punerea în valoare a zonei cuprinse între valea Marei și a Cosăului, care cuprinde localitățile Budești, Sârbi, Breb și Hoteni. Prin implementarea acestui proiect s-a urmărit creşterea vizibilităţii zonei Mara-Cosău prin măsuri de promovare specifice în vederea dezvoltării unei identităţi şi a unei imagini turistice a zonei şi realizării unei deschideri către piaţa turistică.

Printre activitățile proiectului menționăm: organizarea de evenimente menite a promova zona (două ediții „Jocul Satului”, Tabără Foto, două expoziții fotografice, „Meșteșuguri de pe Mara”, Tur de familiarizare cu jurnaliștii, participarea cu un stand dedicate la Târgul de Turism al României); realizarea și distribuirea materialelor de promovare: 4000 broşuri „Mara-Cosău”, 4000 pliante tematice, 5000 hărţi, 15.000 fluturaşi, 2 filme pe suport DVD editate într-un tiraj de 2000 exemplare/film, 1000 albume foto, 300 tricouri, 300 şepci,1000 calendare; campanie de promovare a zonei Mara-Cosău de tipul outdoor (panouri stradale bilboard), online (inserţii publicitare şi bannere pe site-uri), televiziune (spoturi TV).

Evenimentele organizate în cadrul proiectului au fost promovate atât la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, cât și la nivel național. Promovarea zonei Mara-Cosău realizată prin intermediul materialelor de informare a avut un impact pozitiv asupra pieței turistice regionale/naționale având în vedere următoarele: distribuția materialelor de promovare în mai multe regiuni ale României (orașele Sibiu, București, Mangalia); transmiterea prin mediul outdoor a unor mesaje publicitare de informare şi promovare a zonei Mara-Cosău în orașele Baia Mare, Cluj-Napoca și Iași; publicarea unor articole de către reprezentanți mass-media (din București, Cluj-Napoca, Baia Mare) participanți la evenimentul Tur de familiarizare cu jurnaliștii în presa regională/națională; campania de publicitate online pe site-uri specializate de turism și știri a avut un impact favorabil la nivel regional/național.

 

Descriere zona Mara-Cosău


Destinaţia turistică avută în vedere de acest proiect se situează în centrul judeţului Maramureş, respectiv în sud-vestul Ţării Maramureşului (Maramureşul Istoric). Este o zonă ce cuprinde câteva localităţi de la poalele Munţilor Gutâi, între valea Marei şi a Cosăului, cu un extraordinar potenţial turistic: Budeşti, Sârbi, Breb şi Hoteni. Printre atracţiile naturale de care beneficiază această regiune putem menţiona păduri, turbării, tăuri, stânci cu forme deosebite, izvoare, toate alcătuind un peisaj deosebit. Dintre elementele antropice se remarca bisericile de lemn, casele şi porţile vechi de lemn, instalaţiile tehnice tradiţionale, evenimentele folclorice şi meşteşugurile locale. Toate aceste elemente contribuie atât individual, dar mai ales luate în totalitatea lor, la unicitatea şi complexitatea patrimoniului turistic al zonei şi la stabilirea identităţii destinaţiei. 

 

Obiectiv general proiect: Obiectivul proiectului este punerea în valoare a zonei cuprinse între valea Marei şi a Cosăului, care cuprinde localităţile Budeşti, Sârbi, Breb şi Hoteni, prin informarea pieţei turistice asupra diversităţii obiectivelor acesteia şi promovarea/încurajarea unor forme de turism durabil.


Obiective specifice proiect:

 • Creşterea vizibilităţii zonei Mara-Cosău prin măsuri de promovare specific în vederea dezvoltării unei identităţi şi a unei imagini turistice specifice zonei şi realizării unei deschideri către piaţa turistică cu importante consecinţe pentru viitor.
 • Stimularea diversificării formelor de turism practicabile în zonă prin maximizarea efectului comunicării publicitare ca urmare a organizării de evenimente specifice.

 

Beneficiarii proiectului:


Beneficiarul direct al proiectul este judeţul Maramureş reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş precum şi Serviciul Public MaramuresInfoTurism, care prin realizarea proiectului propus îşi va putea desfăşura şi îmbunătăţi atribuţiile de promovare a sectorului turistic din judeţul Maramureş. Proiectul oferă posibilitatea serviciului MaramuresInfoTurism de a pune în valoare şi de a dezvolte anumite produse/resurse turistice într-o zona etnografică puţin cunoscută şi promovată pe piaţa turistică.

 

Grupuri țintă

 

 • Un grup ţintă al proiectului îl reprezintă turiştii. Ei vor fi în primul rând informaţi despre potenţialul şi produse turistice specifice existente în localităţile dintre Mara şi Cosău. Tot ei sunt cei care vor beneficia de creşterea accesibilităţii în zona, de materialele de promovare şi de activităţile de marketing prevăzute în proiect.
 • Consiliile locale Budeşti şi Ocna Şugatag împreună cu localităţile aparţinătoare vor fi de asemenea afectate în mod direct de activităţile proiectului. Beneficiile acestor comunităţi vor decurge din promovarea generală a destinaţiei şi a atracţiilor din zonă. Astfel, numele, localizarea, caracteristicile şi potenţialul localităţilor vor fi menţionate în mod constant, crescând astfel vizibilitatea lor şi oferind o mai mare deschidere faţă de potenţialii investitori.
 • Un alt grup ţintă care va beneficia în mod direct e reprezentat operatorii economici cu activitate preponderentă în industria turistică (unităţile de cazare, agenţiile de turism, meşterii populari, muzeele şi casele memoriale şi vânzătorii de suveniruri) care-şi desfăşoară activitatea în zona dintre Mara şi Cosău.

 

Prin implementarea proiectului se speră că numărul firmelor direct implicate în turism să crească iar cele care existau la începutul implementării să-şi dezvolte şi să-şi consolideze activitatea.

 

Rezultate estimate ale proiectului:

a) Materiale de promovare ale zonei Mara Cosău:

 • 4.000 broşuri ” Mara-Cosău”. 4.000 pliante tematice
 • 5.000 hărţi
 • 15.000 fluturaşi
 • 2 filme pe suport DVD editate într-un tiraj de 2.000 exemplare/film
 • 1.000 albume foto
 • 300 tricouri, 300 şepci
 • 1.000 calendare 
 • Un web-site „Mara Cosău”.

 

b) Evenimente organizate în cadrul proiectului:

 • Două evenimente „Jocul Satului”
 • Un eveniment „Meşteşuguri de pe Mara”
 • O tabără foto, două expoziţii foto, bază de date fotografică,
 • Un tur de familiarizare cu reprezentanţi mass-media, acţiuni de promovare realizate de jurnaliştii participanţi în mass-media;
 • Un stand destinat promovării zonei Mara-Cosău şi participare la Târgul de Turism al României, materiale de presă aferente fiecărui eveniment.

 

c) Campanie de promovare a zonei Mara-Cosău

 • distribuirea materialelor de promovare realizate în cadrul proiectului
 • difuzarea de inserţii publicitare şi bannere în cadrul a 5 site-uri
 • difuzarea a 50 Spot-uri TV
 • spaţiu publicitar aferent panourilor şi bannerelor stradale de informare, amplasarea a 25 de panouri de informare in situ.

 

d) Vizibilitate şi popularizare proiect:

 • 8 Conferinţe de presă şi 8 comunicate de presă în etape importante ale proiectului;
 • 40 Anunţuri de presă pe parcursul implementării proiectului;
 • materiale de promovare ale proiectului: 800 pliante, 80 afişe, 80 mape.


Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați portalul web dedicat la proiectului, la adresa www.maracosau.ro care conține informaţii referitoare la atracţiile turistice ale zonei cuprinse între valea Marei și a Cosăului.