Sunteți aici: ProiecteProiecte implementate

Îmbunătăţirea accesibilităţii unei regiunii şi creşterea mobilităţii persoanelor, bunurilor şi serviciilor sunt precondiţii absolut necesare pentru a asigura o dezvoltare economică durabilă. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport facilitează cooperarea interregională şi contribuie semnificativ la creşterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă. 

Solicitant: unitatea administrativ teritorială (UAT) Judeţul Maramureş reprezentat prin Consiliul Judeţean Maramureş. Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Realizarea unei reţele de integrare, coordonare şi monitorizare a strategiilor locale de dezvoltare, capabilă să gestioneze un nou ciclu al dezvoltării durabile a regiunii de graniţă Maramureş-Zakarpatia-Ivano-Frankivsk asigurarea condiţiilor de informare, susţinere şi dezvoltare a relaţiilor transnaţionale la graniţa externă a Uniunii Europene. Proiectul îşi propune să realizeze o platformă comună de planificare şi management al dezvoltării durabile în regiunea de graniţă vizată, sectorizată pe temele de interes comun, aşa cum rezultă ele din acordurile de cooperare deja operaţionale. 

Proiectul “Turism transcarpatic”este cadrul de acţiune comună pentru promovarea turismului în regiunea de graniţă. El vizează realizarea unei reţele de informaţii turistice la nivel internaţional fiind orientat spre extinderea zonei de impact a ofertei turistice regionale integrate şi dezvoltarea ofertei turistice prin stimularea interesului turiştilor în zona transcarpatică.

Argument: pentru că apa este indispensabilă vieţii şi tuturor activităţilor umane, iar accesul şi calitatea apei sunt drepturi fundamentale pentru fiecare persoană; entru că apa este vitală pentru o dezvoltare durabilă, managementul acesteia devenind astfel o problemă comună şi coordonată între diferiţi utilizatori; pentru că apa este o resursă de bază şi constituie un element fragil a cărei protejare devine obiectiv major al politicilor de mediu.

Obiectivele prioritare de dezvoltare a regiunilor de graniţă includ, în primul rând, dezvoltarea unei economii competitive, utilizarea efectivă a avantajelor disponibile, asigurarea unei poziţionări mai bune a reţelelor sociale şi economice în dimensiunea macroeconomică.