Sunteți aici: ProiecteProiecte implementate

Poziţionate în regiunea de graniţă România – Ucraina, cele trei administraţii -  Consiliul Judeţean Maramureş, Administraţia de Stat a regiunii Zakarpatia şi Administraţia de Stat a regiunii Ivano Frankivsk - au hotărât să-şi creeze un centru de resurse, respectiv metode de abordare comune pentru îmbunătăţirea legăturilor economice transfrontaliere şi dezvoltarea resurselor umane existente pentru activităţi legate de economia locală şi programul de cooperare transfrontalieră.

Planul local de acţiune pentru mediu în judeţul Maramureş punctează importanţa internaţională a varietăţii şi bogăţiei biodiversităţii, precum şi potenţialul turistic semnificativ din zonă. Această biodiversitate se exemplifică prin numărul mare de arii ocrotite din judeţul Maramureş, 37 de locaţii, ce includ un parc natural (Parcul Natural Munţii Maramureşului) şi un parc naţional, rezervaţie a Biosferei (Parcul Naţional Munţii Rodnei). Aceste arii de protejare se complementează şi de cealaltă parte a graniţei cu Parcul Naţional Natural „Uzhans'ky”, Rezervaţia Biosferei Carpatică (situată pe teritoriul districtelor Rakhiv, Tyachiv, Khust şi Vynogradiv), Parcul Naţional Natural „Synevir”.

Proiectul se înscrie în procesul de descentralizare şi transformare graduală a administraţiei publice, proces prin care autorităţile publice locale îşi vor însuşi noi responsabilităţi în ceea ce priveşte rezolvarea eficientă a problemelor locale sau regionale. Acest demers al Consiliului Judeţean Maramureş are ca obiectiv obţinerea unei creşteri în eficienţa gestionării situaţiilor de urgenţă din partea reprezentanţilor administraţiei publice locale, respectiv a populaţiei  - ca răspuns la intensificarea riscurilor de producere de calamităţi naturale, odată cu schimbările geo-climatice ale României.

Programul de Cooperare Transfrontalieră ENPI CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013; Număr de referinţă: HUSKROUA/1001/056; Prioritatea 2: Îmbunătăţirea calităţii mediului; Măsura 2.2: Pregătirea pentru situaţiile de urgenţă. 

Finanţare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013. Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.

Valoarea totală a proiectului este de 10.108.356,00 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 7.988.862,00 lei. Obiectiv general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de urgenţă la nivelul Regiunii Nord-Vest prin creşterea capacităţii de răspuns, adecvat situaţiilor de urgenţă şi prin sporirea gradului de siguranţă şi sănătate a cetăţenilor.