Sunteți aici: ProiecteProiecte implementate

Beneficiar: UAT Judeţul Maramureș reprezentat prin Consiliul Județean Maramureș.Autoritatea de Management : Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Organism Intermendiar pentru Turism. Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2007-2013.

Scopul Planului de Acţiune pentru Schimbări Climatice şi Observarea Gazelor cu Efect de Seră în judeţul Maramureş este de a conştientiza problematica schimbărilor climatice, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi de aplica măsuri menite să faciliteze adaptarea comunităţilor locale la aceste schimbări.

Folkdancenet

30 Aprilie 2014

Obiectiv general: Folkdancenet 2008- este un program cultural european, sprijinit de Comisia Europeană, menit să creeze o reţea de colaborare între artişti populari din mai multe ţări europene pentru a iniţia un dialog cultural durabil ce să sprijine tradiţiile şi obiceiurile populare. Artiştii din mai multe ţări vor stabili colaborări la nivel cultural, exprimându-se prin dansuri tradiţionale, iar pentru continuitatea acestei colaborări a fost creat un website (www.folkdancenet.eu) care va avea rolul de a promova artiştii participanţi în cadrul acestui program.

Obiectivul general al proiectului este de a elabora în parteneriat un set de instrumente pentru politica regională şi de strategii pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, în vederea dezvoltării capacităţii lor de inovare şi de transfer tehnologic din mediul universitar şi de cercetare în producţie şi iniţierea implementării acestora în regiunile partenere.

Obiectivul general al proiectului este de a realiza o metodă eficientă de măsurare a progresului regiunilor în atingerea ţelurilor propuse în domeniul energiei. Având în vedere că atunci când este vorba de mediu, una din principalele probleme o reprezintă faptul că datele disponibile sunt insuficiente, sistemul ce urmează a fi realizat va permite colectarea de date şi evaluarea din punct de vedere energetic a regiunilor implicate. Evaluarea este o etapă esenţială în elaborarea unui plan de acţiune, iar prin implementarea proiectului regiunile vor deveni mai eficiente în ceea ce priveşte producţia şi consumul de energie.

Obiectivul general al agenţiei este de a contribui la dezvoltarea durabilă a judeţului Maramureş. Activităţile au vizat crearea unui plan energetic la nivelul judeţului, crearea unei baze de date privind consumul de energie, respectiv sursele de energie din judeţ, furnizarea de servicii de certificare energetică a clădirilor, audituri energetice, bilanţuri electroenergetice şi termoenergetice, promovarea eficienţei energetice şi a energiilor regenerabile prin organizarea de seminarii şi conferinţe, campanii de informare şi conştientizare în rândul populaţiei, precum şi campanii de educare şi instruire în şcoli şi grădiniţe.