Sunteți aici: ProiecteProiecte implementate

Unul dintre cele mai importante proiecte derulate de Consiliul Judeţean Maramureş, prin Biroul Relaţii Internaţionale, a fost finalizat. Proiectul a fost aprobat în aprilie 2009 şi finanţat prin Mecanismului Financiar SEE - prioritatea Conservarea patrimoniului cultural european, având un buget de 1.788.028 euro, din care 15 % a reprezentat contribuţia Consiliului Judeţean Maramureş.

Agenţia de Management Energetic Maramureş (AMEMM) a derulat, în parteneriat cu instituţii de învăţământ din Slovacia, Ungaria şi Ucraina, şi alături de colaboratorii săi din România: Consiliul Judeţean Maramureş, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, Liceul de Arte Baia Mare, Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu” şi Liceul Taras Sevcenko, proiectul educaţional denumit ”ŞCOALĂ EUROPEANĂ” (EES - EUROPEAN EXCHANGE SCHOOL). 

Obiectivul general al proiectului este de a elabora un program pentru educaţie în domeniul protecţiei mediului şi educaţie pentru dezvoltare durabilă în România. Promotorul proiectul Green vzw (Global Rivers Environmental Educational Network) şi partenerul MOS vor împărtăşi din experienţa lor cu partenerii români. Cadre didactice din România vor beneficia de programe de instruire în Belgia pentru a putea iniţia proiecte concrete şi campanii în propriile şcoli. Se vor realiza materiale şi manuale în limba română. Se vor discuta cu Ministerul Mediul şi Ministerul Învăţământului metodele prin care să se asigure integrarea în curricula şcolară.