Sunteți aici: ProiecteProiecte implementate

Agenţia de Management Energetic Maramures (AMEMM) susţinută de Consiliul Judeţean Maramureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, implementează în cooperare cu parteneri din Slovacia, Ungaria şi Ucraina şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Maramureş proiectul“Energy Games - Energy Takes Shape (Jocuri despre energie - Energia ia formă)” HUSKROUA/1001/102, finanţat prin Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

Proiectul este finanţat prin programul INTERREG IVC fiind o iniţiativă a unor regiuni şi organisme europene ce şi-au definit obiective ambiţioase în domeniul energiei regenerabile. Perioada de implementare: ianuarie 2012 - decembrie 2014. Regiunile partenere şi-au propus să identifice instrumente de politici regionale, mecanisme şi abordări menite să îmbunătăţească accesul la finanţare şi să stimuleze investiţiile în domeniul energiei regenerabile.

Titlu proiect:„Parlamentul Cooperării Transfrontaliere - realizarea instrumentului TIC pentru crearea unui forum în regiunile de graniţă din Slovacia, Ungaria, România şi Ucraina”, contract de finanţare nr. HUSKROUA/0901/012.
Sursa de finanţare: Programului de Cooperare Transfrontalieră ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013

Numărul şi denumirea priorităţii Programului: Prioritatea 2: Îmbunătăţirea calităţii mediului. Numărul şi titlul măsurii: Măsura 2.1.: Protecţia mediului, utilizarea durabilă și managementul resurselor naturale. Beneficiar: Universitatea Tehnică din Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, România.

Încurajarea creării de locuri de muncă bazate pe inovare este obiectivul principal al proiectul "SMART EUROPE - Strategii inteligente prin crearea de locuri de muncă bazate pe inovare în regiuni din Europa", un proiect finanțat prin Programul Interreg IV C care reunește 13 parteneri din 11 regiuni europene. 

Bisericile de lemn reprezintă o realitate definitorie pentru geografia spirituală a poporului român de pretutindeni. Lucrare colectivă, adesea anonimă, bisericile de lemn din Maramureş sunt o reflectare a condiţiilor socio-economice şi istorice, o convingătoare demonstraţie de continuitate a unei vieţi spirituale de veche tradiţie.