Sunteți aici: ProiecteProiecte in curs de implementareSistem de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) în judeţul Maramureş

Sistem de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) în judeţul Maramureş

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de management al deşeurilor la standarde europene în judeţul Maramureş, prin îmbunătăţirea serviciilor şi reducerea numărului de depozite neconforme din judeţ, în conformitate cu practicile şi politicile Uniunii Europene şi în contextul Axei prioritare 2 din Programul Operaţional Sectorial „Mediu”. Sistemul de management al deşeurilor va îmbunătăţi calitatea mediului şi condiţiile de viaţă ale locuitorilor din judeţul Maramureş.

 

Valoarea totală a proiectului: 229.148.934 lei fără TVA.

 

Durata proiectului: februarie 2014 - 31 decembrie 2015, cu posibilitatea prelungirii lui cu acordul finanţatorului.

 

Componente incluse în cadrul proiectului:

 

  • Colectarea selectivă a deşeurilor în patru zone;

  • Construcţia a trei staţii de transfer în Moisei (31.000 tone/an), Târgu Lăpuş (10.000 tone/an) şi Sighetu Marmaţiei (25.000 tone/an);

  • Construcţia unui centru de management integrat al deşeurilor la Sârbi;

  • Construirea primei celule din cele patru a depozitului ecologic de deşeuri Sârbi (450.000 mc);

  • Închiderea şi reabilitarea depozitelor neconforme;

  • Construirea a 7 centre de colectare a deşeurilor voluminoase (Baia Mare, Târgu Lăpuş, Seini, Şomcuta Mare, Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Borşa);

  • Asistenţă tehnică privind managementul proiectului şi supervizare a lucrărilor, incluzând măsuri de publicitate şi conştientizare a publicului în vederea reducerii cantităţii de deşeuri la sursă sau colectarea selectivă a materialelor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile la sursă.