Sunteți aici: Stema si drapelul

Stema şi Drapelul

Stema MM     Drapel

 

Stema județului a fost adoptată prin HG nr. 684 din 30.09.1998 şi publicată în MO nr. 416/ 15.10.1998.

 

 

Descrierea stemei

 

Stema judeţului Maramureş se compune dintr-un scut tăiat. În dreapta părţii superioare se află un cap de zimbru, având între coarne o stea de aur cu cinci raze, flancat în dreapta de o roză din acelaşi metal, iar în stânga, de o semilună de argint.

În stânga părţii superioare este reprezentată o capră neagră stând pe piscul unui munte de argint, flancat de doi brazi ,care are conturată, în centru, intrarea într-o mină. În partea inferioară, pe câmp de azur, se află o biserică din lemn aurită, văzută din faţă, a cărei turlă se înalţă până la mijlocul câmpului superior; biserica are acoperiş în două ape, fiecare nivel fiind terminat cu câte o cruce având trei braţe orizontale.

 

Semnificația elementelor componente

 

Capul de zimbru, vechi simbol maramureeşan, aminteşte de legenda descălecatului, plecarea din Maramureş a lui Dragoş şi Bogdan I, pentru a forma statul feudal independent Moldova.

Roza este blazonul voievodului Bogdan I.

Capra neagră şi brazii evocă relieful şi principalele bogăţii naturale ale zonei.

Intrarea în mină face trimitere la industria extractivă care a avut o importantă pondere în economia judeţului.

Biserica din lemn atestă faptul că în acest judeţ se păstrează cel mai mare număr de monumente de acest fel din ţară.