Sunteți aici: StructuraConsiliul JudeteanRegulament de functionareRegulamentul de organizare și funcționare a CJ MaramureșCAPITOLUL VI. Dispoziţii finale

CAPITOLUL VI. Dispoziţii finale

Art.70. Secretarul judeţului, precum şi direcţiile şi compartimentele de specialitate asigură consilierilor asistenţă de specialitate.


Art.71. Adoptarea şi modificarea regulamentului se fac cu votul majorităţii membrilor în funcţie ai consiliului judeţean.Anexa nr. 1

 

Nr. crt.  Domeniile de activitate şi denumirea comisiei
1  Comisia economico – financiară
2  Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism
3  Comisia pentru protecţia mediului, turism, tineret şi sport
4  Comisia pentru sănătate, muncă solidaritate socială şi familie
5  Comisia învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural
6  Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
7  Comisia juridică şi de disciplină
8  Comisia pentru asistenţă socială şi protecţia copilului