Sunteți aici: StructuraConsiliul JudeteanRegulament de ordine interioaraRegulament de Ordine interioară al Aparatului Propriu al Consiliului Judeţean MaramureşCAPITOLUL III. Obligațiile conducerii executive a Consiliului Județean

CAPITOLUL III. Obligațiile conducerii executive a Consiliului Județean

Art. 4. Conducerii executive a Consiliului Judeţean Maramureş îi revin următoarele obligaţii:

a) asigurarea dotărilor necesare desfăşurării activităţii salariaţilor (spaţiu în birouri, mobilier, tehnică de calcul şi birotică, rechizite, diverse materiale), asigurarea condiţiilor normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică în scopul utilizării eficiente a timpului de muncă.

b) acordarea drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare tuturor salariaţilor, în raport cu funcţia deţinută şi munca efectiv prestată.

c) asigurarea de şanse şi tratament egal între salariaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.