Sunteți aici: StructuraConsiliul JudeteanRegulament de ordine interioaraRegulament de Ordine interioară al Aparatului Propriu al Consiliului Judeţean MaramureşCAPITOLUL VIII. Comunicare şi limite de competenţă

CAPITOLUL VIII. Comunicare şi limite de competenţă

Art.11. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii, în condiţiile legii.

 

Art.12. Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul autorităţii.

 

Art.13. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfasoară activitatea.