Sunteți aici: StructuraInstitutii si servicii subordonateAgenti economiciSC Drumuri-Poduri SA Maramureș

SC Drumuri-Poduri SA Maramureș

S.C. Drumuri-Poduri Maramureş S.A. s-a înfiinţat în 1960 când, odată cu noua împărţire administrativ-teritorială a României, „Unitatea de Construcţii Raionale de Drumuri şi Poduri (UCRD) a devenit Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Maramureş (DJPM). Direcţia a funcţionat ca ordonator terţiar de credite aflat în subordinea Consiliului Popular Judeţean până la sfârşitul anului 1989.

 

Odată cu înfiinţarea Consiliului Judeţean Maramureş, în 1992, Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Maramureş (DJPM) trece sub autoritatea acestuia. Începând din 1 octombrie 1994, în baza Legii 135/1994 şi a HCJ 32/1994 şi HCJ 41/1994, se înfiinţează R.A.D.P. Maramureş, care a preluat patrimoniul public şi privat al D.J.P.M. Direcţia funcţionează sub această denumire până în iunie 1998, când se înfiinţează S.C. Drumuri-Poduri Maramureş S.A, prin HCJ 21/1998. Prin această hotărâre, Consiliul Judeţean Maramureş a concesionat pe o perioadă de 10 ani reţeaua de drumuri judeţene societății nou-înfiinţată.

 

În prezent, S.C. Drumuri-Poduri Maramureş S.A. - având indicativul principal CAEN 4211,  Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor - îşi desfăşoară activitatea în baza HCJ 43/22.03.2011, când s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene pe o perioadă de 5 ani.

 

S.C. Drumuri-Poduri Maramureş S.A. are sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46 şi are puncte de lucru pe tot cuprinsul judeţului care, prin poziţionarea lor, fac ca activitatea de construcţii şi întreţinere a drumurilor judeţene să fie gestionată optim. 

 

 Puncte de lucru

 

 • Secţia de Utilaj Transport Baia Mare  - str. V. Alecsandri nr. 99
 • Şantierul Baia Mare                                - str. Electrolizei nr. 5
 • Şantierul Târgu Lăpuş                           - str. Agriculturii nr. 3
 • Şantierul Fereşti                                      - Ferești

 

Principalele categorii de utilaje şi instalaţii aflate în portofoliu

 

 •   4 staţii de preparare a mixturilor asfaltice în Baia Mare, Ardusat, Târgu Lăpuş, Fereşti
 •   o staţie de preparare a emulsiei bituminoase cationică în Ardusat
 •   3 utilaje de aşternere a mixturilor asfaltice
 • 11 utilaje de compactare
 • 16 utilaje terasiere

 

În prezent, S.C. Drumuri-Poduri Maramureş S.A. are 237 salariaţi. 

 

 

Documente 

 

Caiet de sarcini privind delegarea gestiunii și Regulament de organizare și funcționare

Contract de delegare a gestiunii

Protocol de predare-primire 

Cerere tip acord

Cerere tip autorizare

 

Reglementări

 

 • Ordinul Ministrului de Transporturi nr. 411/08.06.2000
 • Ordinul Ministrului de Interne nr. 1112/04.04.2000
 • Ordinul Ministrului de Transporturi nr. 571/19.12.1997 
 • Ordonanţa nr. 43/1997, modificată şi republicată          

 

Mai multe din această categorie: Aeroportul Internaţional Baia Mare »