Sunteți aici: StructuraInstitutii si servicii subordonateInstitutii de culturaInstitutii de culturaExpoziția pavilionară

Expoziția pavilionară

interior casa PetrovasSituat în Baia Mare, pe Dealul Florilor, în apropierea centrului istoric al municipiului, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară dispune de două expoziţii: pavilionară şi în aer liber. Patrimoniul muzeului este constituit din 50 de monumente de arhitectură populară şi instalaţii tehnice, precum şi dintr-o colecţie de peste 11.000 de piese reprezentând mobilierul ţărănesc, inventarul agro-pastoral, portul popular, textile de interior, podoabele populare şi obiectele de cult.

Expoziţia pavilionară este unică în peisajul muzeelor etnografice din România. Ea este intitulată „Lemnul în comunitatea tradiţională din nordul României – de la leagăn la mormânt” şi tratează întreaga problematică din punct de vedere al legăturii între pădurea locală care acoperea peste 70% din teritoriu şi cei care locuiau aceste meleaguri. Prima sală prezintă faze de lucru cu lemnul, interiorul ţărănesc la naşterea copilului; uneltele folosite în viaţa cotidiană.

Sala a II-a prezintă momentul nunţii în comunitatea tradiţională, cuprinzând o frumoasă expunere tipologică a lăzilor de zestre. Pe mijlocul sălii sunt prezentate sania şi trăsura ca mijloace de transport, iar pe peretele opus obiecte de cult ce decorau bisericile de lemn din nordul ţării. Ultima parte a expoziţiei prezintă interiorul locuinţei ţărăneşti în momentul morţii şi cimitirul cu cruciţe şi troiţele de lemn.