Sunteți aici: StructuraInstitutii si servicii subordonateInstitutii de invatamant si educatieCentrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat, specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice, acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens. Oferta largă de servicii  -  de la  cele de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională până la întreaga gamă de terapii adecvate - și-a dovedit eficiența prin atingerea obiectivelor specifice unei astfel de instituții. 

 

 

 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș dezvoltă următoarele servicii:

 • servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin centrul judeţean şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică;
 • servicii de terapii logopedice, furnizate prin cabinetele logopedice interşcolare;
 • servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers, prin intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din LEN1
 • servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
 • servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;
 • servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, conform unor acorduri - cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2-4) din LEN;
 • servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri ai comunităţii;
 • servicii de consiliere şi prevenire a delincventei şi predelincvenţei juvenile.

 

Obiective specifice:

 • Cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/ tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
 • Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/ tânăr;
 • Informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-educative;
 • Colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/ tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;
 • Implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/ tinerilor;
 • Organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activităţile extraşcolare/ timpul liber;
 • Organizarea de programe şi proiecte anti-violenţă în mediul educaţional;
 • Creşterea autonomiei CJRAE Maramureş prin eficientizarea procesului de descentralizare;
 • Modernizarea şi dotarea cabinetelor școlare/ interșcolare de asistență psihopedagogică și logopedice din rețea;

 

PROIECTE JUDEȚENE ȘI INTERJUDEȚENE DERULATE DE CĂTRE CENTRUL JUDEȚEAN ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ

 

INTERCIVIC - PROIECT DE EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ PENTRU COPII ȘI TINERI

Scopul proiectului:

 • pregătirea tinerilor pentru a trăi într-o societate multiculturală, promovarea identităţilor culturale specifice şi a respectului pentru diversitatea culturală;
 • promovarea activă a valorilor sociale şi individuale (respect, solidaritate, cooperare, echitate, toleranţă, onestitate, onoare, responsabilitate, spirit civic etc.), pentru evitarea formării unor reprezentări eronate privind diferenţele dintre etnii, rase, culturi, genuri, confesiuni, categorii sociale, grupuri profesionale etc.

 

ASCENSIUNE PE PIRAMIDĂ

Proiectul urmărește dezvoltarea motivației pentru învățare a elevilor prin prezentarea unor povești de viață precum și stimularea interesului pentru învățare prin citate motivaționale, povești cu tâlc și filme motivaționale. S-au citit la orele de dirigenţie poveştile de viaţă ale unor persoane de succes recum: Raed Arafat, Ben Carson, Angela Gheorghiu, Nadia Comăneci, Vlad Irimia, Regina Maria, Joanne K. Rowling, Amelia Earhart, Ruxandra Hurezeanu, Mihai Neşu, Bill Gates, Andrei Ungureanu, Tudor Chirilă.

 

FII INTELIGENT, NU VIOLENT!

Proiectul își propune prevenirea și combaterea violenței în școală și optimizarea mecanismelor de coping în situațiile conflictuale. În acest sens, consilierii școlari desfășoară în cadrul unităților școlare activități menite sa dezvolte capacitatea empatică a elevilor, abilități de rezolvare a problemelor precum și oferirea unor informații referitoare la prevederile legale asociate unor fapte antisociale și învățarea unor comportamente alternative dezirabile.

DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ A COPIILOR CU PĂRINȚI PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

În cadrul acestui proiect se dorește implicarea elevilor, ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, în activităţi care să-i ajute să traverseze mai uşor perioada separării de părintele plecat, urmărindu-se prevenţia apariţiei unor comportamente de risc.

 

NU E DE VÂNZARE!

Proiectul de prevenție împotriva traficului de persoane în rândul elevilor are ca obiectiv general reducerea numărului de elevi care prezintă risc crescut pentru a deveni victime ale traficului de persoane prin informare şi sensibilizare, dezvoltarea unor abilități prin care vor preveni transformarea lor în posibile victime precum și conştientizarea consecințelor practicării traficului de persoane, dar şi a rolului de victimă.

 

PROIECT INTERJUDEȚEAN „POLITEHNICA TIMIȘOARA: UN PAS SPRE VIITORUL TĂU!”

Proiectul își propune asigurarea unei tranziții optime a absolvenților de liceu spre învățământul superior prin familiarizarea acestora cu infrastructura și dotările Universității Politehnica Timișoara precum și cu rigorile vieții de student, prezentarea programelor de studii asigurate de universitate, precum și a perspectivelor în cariera profesională, evaluarea nivelului de cunoştințe și aptitudini ale elevilor în vederea construirii unei cariere de succes.

 

 

SIMPOZIONUL JUDEȚEAN AL PROFESORILOR LOGOPEZI  - „LOGOPEDIA – ABORDARE PLURIDISCIPLINARĂ ȘI DESCHIDERE CĂTRE COMUNITATE”

Logopezi, psihologi, specialiști din domeniul medical, reprezentanți ai ONG-urilor de profil, dar și oficialități locale au luat parte la evenimentul dedicat profesiei de logoped. Simpozionul a marcat Ziua Europeană a vorbirii și a terapiilor de limbaj, sărbătorită anual pe data de 6 martie și, cu această ocazie, au fost discutate cele mai frecvente probleme de limbaj întâlnite la copiii de grădiniță și la cei din învățământul primar. Printre invitaţi s-au numărat: profesor Ana Maria Lucreția Moldovan – inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, profesor doctor Delia Mariana Ardelean - inspector şcolar general adjunct, profesor Pavel Filip - inspector școlar, d-na Eva Mazalik -logoped la Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş”, d-na Gabriela Papiu - psiholog clinician, medicul de familie dr. Coralia Ubelhart, dr. Laura Veronescu - medic primar pediatru, dr. Mihaela Bledea- medic primar ortodont şi dr. Lavinia Marin - medic specialist ORL.

 

SIMPOZIONUL JUDEȚEAN AL CONSILIERILOR ȘCOLARI  - „TENDINȚE ACTUALE PRIVIND CONSILIEREA VOCAȚIONALĂ A ELEVILOR”

Simpozonul Județean al consilierilor școlari a avut ca temă „Tendințele actuale privind consilierea vocațională a elevilor”. Evenimentul s-a desfășurat la Camera de Comerț și Industrie Maramureș, având ca invitați inspectori din cadrul ISJ Maramureș, reprezentanți AJOFM, reprezentați COPSI, Fundația HHC, specialiști în psihologie clinică, psihoterapie, logopedie. Prin intermediul acestui eveniment consilierii școlari au avut ocazia să prezinte tendințe actuale în consilierea vocațională a elevilor.

CJRAE a organizat Târgului Ofertelor Educaționale de anul acesta alături de ISJ Maramureș, Gold Plaza și Camera de Comerț și Industrie Maramureș. Echipa CJRAE Maramureș a planificat activitățile desfășurate, a proiectat modul de desfășurare a acestora, a asigurat implementarea programului stabilit, a realizat materiale publicitare și suportul de lucru, a participat la amenajarea spațiului de desfășurare, a monitorizat desfășurarea târgului în cele două locații pe parcursul celor 3 zile și a oferit de servicii de consiliere față în față și online elevilor, cadrelor didactice și părinților privind orientarea în carieră.

 

TÂRGUL OFERTELOR EDUCAȚIONALE

CJRAE a organizat Târgului Ofertelor Educaționale de anul acesta alături de ISJ Maramureș, Gold Plaza și Camera de Comerț și Industrie Maramureș. Echipa CJRAE Maramureș a planificat activitățile desfășurate, a proiectat modul de desfășurare a acestora, a asigurat implementarea programului stabilit, a realizat materiale publicitare și suportul de lucru, a participat la amenajarea spațiului de desfășurare, a monitorizat desfășurarea târgului în cele două locații pe parcursul celor 3 zile și a oferit de servicii de consiliere față în față și online elevilor, cadrelor didactice și părinților privind orientarea în carieră.

 

PROIECTUL POSDRU ID 140232 - „EDUCAȚIA - ȘANSA TA DE A-ȚI SCRIE PROPRIUL VIITOR” -

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, cu SIVECO ROMÂNIA SA și cu FIDA SOLUTIONS SRL a lansat proiectul ”Educația - șansa de a-ți scrie propriul viitor”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, contract POSDRU 162/2.2/S/140232. Obiectivul general al proiectului este furnizarea competențelor și abilităților de bază necesare persoanelor care au părăsit timpuriu școala și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, în special pentru persoanele aparținând unor categorii de grupuri vulnerabile. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni. Grupul țintă al proiectului este de 970 persoane.

 

Mai multe pe site-ulwww.cjraemm.ro