Sunteți aici: StructuraInstitutii si servicii subordonateInstitutii de invatamant si educatieCentrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației este profilat pe educaţia şi recuperarea copiilor şi elevilor cu cerinţe speciale. Îşi desfăşoară activitatea în regim de semi – internat, iar în cazul elevilor nedeplasabili, procesul instructiv-educativ e asigurat de profesorii itineranţi. Activitatea centrului a început în noiembrie 1990, ca  o grupă combinată  - grădiniţă şi o  clasă I - pentru copiii cu nevoi speciale din Sighet şi comunele apropiate, funcționând în cadrul Grădiniţei cu orar prelungit nr. 9.

 

Din aprilie 1991, Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe s-a separat de grădiniță, iar începând cu anul şcolar 1995-1996,  funcţionează în noul spaţiu din Strada Tisei nr.1. Din anul şcolar 1998-1999 în cadrul şcolii există o grupă de grădiniţă combinată pentru copii cu nevoi speciale, 5 clase la învăţământul primar şi 7 clase la învăţământul gimnazial. Începând cu anul şcolar 2002-2003 absolvenţii de gimnaziu își continuă studiile în cadrul Şcolii Profesionale Speciale, după înfiinţarea a două clase cu profil confecţii îmbrăcăminte, respectiv prelucrarea lemnului.

 

Activităţile educative au multiple componente: autocunoaştere, dezvoltare emoţională, socială şi morală, securitate personală, sănătate, valorile societăţii democratice, consiliere vocaţională și se realizează printr-o gamă variată de metode:  

  • asistenţă socială – pentru identificarea problemelor şi disfuncţiilor familiei din care provine copilul, în vederea prevenirii abandonului şcolar;
  • recomandarea şi facilitarea accesării altor servicii existente în domeniul protecţiei copilului, activităţi de consiliere a părinţilor în vederea implicării responsabile şi competente a acestora în actul educaţional terapeutic;
  • consiliere în vederea integrării elevilor cu C.E.S. în şcoala de masă şi a părinţilor acestora – integrarea presupunând egalitatea de participare socială şi de şanse în realizarea accesului la educaţie;
  • terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare;
  • terapii ocupaţionale pentru elevii cu tulburări de comportament sau corectarea altor disfuncţii diagnosticate.

 

Activitățile terapeutice (terapia cognitivă, ludoterapia, terapia ocupaţională, psihoterapia de expresie, terapia psihomotricităţii şi abilităţii manuale, dezvoltarea autonomiei personal si sociale) dețin o mare pondere în activitatea desfăşurată în şcoală. Aceste terapii urmăresc dezvoltarea, ameliorarea sau compensarea dizabilităţilor copiilor, precum echilibrarea personalităţii decompensate.

 

Recuperarea deficienţelor fizice se bazează pe o însumare de tehnici, metode, procedee specifice are la bază exerciţiul fizic. Prin exerciţii fizice se poate obţine recuperarea tulburărilor de statică vertebrală - cifoze, scolioze, lordoze sau combinaţii ale acestora; de torticolis congenital, displazii congenitale.

 

Oferta educationala

 

Contact:

Centrul Școlar de Educație Incluzivă

Sighetu Marmației, str. Tisei nr. 1

Tel./fax: 0262.317308

e-mail: scgencopiidefsighet@yahoo.com