Sunteți aici: StructuraInstitutii si servicii subordonateInstitutii de invatamant si educatieCentrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuș

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuș

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuș  este unica unitate școlară de stat pentru copiii cu cerințe educative speciale  din bazinul Țării Lăpușului. Are în structură învățământ preșcolar, învățământ primar, învățământ gimnazial, învățământ liceal tehnologic/profesional în domeniul construcțiilor și al confecțiilor textile. 

 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuș fost înfiinţat în 15 ianuarie 1969 sub denumirea de „Şcoala Ajutătoare”, în clădirea (construită în jurul anului 1900) în care a funcţionat Judecătoria locală până în anul 1968. În baza Deciziei nr. 128 din ianuarie 1969 a Consiliului Popular Orăşenesc Târgu Lăpuş, clădirea şcolii, precum şi unele mijloace fixe au fost transferate în administrarea Şcolii Ajutătoare Târgu Lăpuş.

 

În urma semnării protocolului din 03.07.2001, încheiat între Ministerul Educaţiei şi Cercetării – prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş - şi Consiliul Judeţean Maramureş, Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe Târgu Lăpuş a fost preluată de către Consiliul Judeţean, sub tutela căruia funcţionează şi în prezent. Începând cu 1 septembrie 2010, denumirea unităţii s-a schimbat din Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe în Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu Lăpuş, conform Deciziei nr. 331/31.08.2010 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Maramureş. Vârsta elevilor variază între 3 și 20 de ani. Numărul elevilor școlarizați în această unitate a evoluat de la 86 în 1969, la o medie de 135 în ultimii ani. 

 

Oferta educațională

Contact:

 

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

Tărgu Lăpuș, Str. Piața Eroilor, nr. 3

Tel/fax 0262384462

e-mail: cseitargulapus@yahoo.ro

http://cseitargulapus.wikispaces.com