Sunteți aici: StructuraInstitutii si servicii subordonateInstitutii de invatamant si educatieŞcoala Gimnazială Specială Baia Mare

Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare

Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare oferă servicii educaţionale şi terapeutice recuperatorii pentru copiii cu deficienţe mintale de diverse grade. Serviciile vizează formarea unor deprinderi şi competenţe de bază, ca premise ale integrării socio-profesionale. Şcoala asigură instruirea, educarea, integrarea şcolară şi socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, printr-un act educaţional de calitate, care să contribuie la ameliorarea, corectarea şi recuperarea deficienţelor acestora. Pot beneficia de serviciile educaţionale ale acestei școli elevii cu deficienţe mintale severe şi moderate, cu tulburări de învăţare, cu retard mintal uşor şi cu tulburări de învăţare, care au depăşit cu 2-3 ani vârsta clasei în care sunt şcolarizaţi.

 

 

Structura învăţământului special este axat[ pe grupe de grădiniţe speciale (Down, autism, mixte) şi clase primare şi gimnaziale pentru toate tipurile de deficienţe (severe, moderate, autism, Down). Formele de învăţământ sunt:  învăţământ de zi, învăţământ cu frecvenţă redusă, şcolarizare la domiciliu.

 

 

Unitatea şcolară dispune de trei clădiri:

  • Clădirea principală: 20 săli de clasă, dotate cu mobilier modern, 1 laborator şcolar dotat cu calculatoare, bibliotecă cu 4616 volume, 6 cabinete şcolare, 6 birouri, sala profesorală, atelier şcolar, grupuri sanitare.
  • Clădirea secundată (internat): 2 săli de clasă, 3 săli pentru grupa de grădiniţă, sală de gimnastică, sală de joacă, grupuri sanitare.
  • Cantina cu sală de mese cu 64 de locuri/serie, grupuri sanitare, spaţiu infirmerie, 2 magazii, 2 spaţii arhivă.

 

Programul educaţional zilnic, de luni până vineri, se desfășoară între orele 8.00 și 17.45 (cu excepţia vacanţelor). Elevii care frecventează cursurile Şcolii Gimnaziale Speciale Baia Mare beneficiază de micul dejun şi de masa de prânz, de programul „Lapte şi corn”, de rechizite şcolare şi de transport cu microbuzul şcolar (pentru cei proveniţi de la Şcoala Specială Gârdani). Beneficiază, de asemenea, de servicii de logopedie, kinetoterapie, psihodiagnoză.

 

Orice copil cu cerinţe educaţionale speciale poate fi orientat spre Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare prin Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Baia Mare. 

 

Prezentare ppt

 

 

Contact

 

Baia Mare, str, Barbu Ştefănescu Delavrancea nr.25A

Tel.: 0262.213692