Sunteți aici: StructuraInstitutii si servicii subordonateInstitutii publice

Camera Agricolă Judeţeană (CAJ) Maramureş este o instituţie publică, având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş şi în coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.

 

CAJ se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. A fost înfiinţată în baza H.G. nr.1609/2009, prin reorganizarea Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Maramureş, iar în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 5/19.01.2010 a trecut în subordinea acestuia.  

 

 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Maramureş (DGASPC) este o instituţie publică având personalitate juridică, funcționând în subordinea Consiliului Judeţean Maramureş. Are rolul de asigura la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie şi are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. 

Citeşte mai multe pe www.dgaspcmm.ro