Sunteți aici: StructuraInstitutii si servicii subordonateServicii publice

Servicii publice

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei

buletin 1

În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, aprobată  prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor s-au organizat la nivelul consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene.


Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător si a listelor electorale, cât şi desfăşurarea activităţilor de primire a cererilor şi de eliberare a paşapoartelor simple,a  permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghișeu unic. În subordinea consiliilor judeţene s-au înfiinţat servicii publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din aparatul propriu, precum şi a birourilor de evidenţă a populaţiei din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei din structura Ministerului Administraţiei și Internelor.

 

Contact:

Adresa: Str. Gheorghe. Şincai nr. 46, Baia Mare, 430311, Maramureş

Tel.: 0262 213.323

E-mail: evpmm@yahoo.com
www.evpmm.ro

 

 

Serviciul Judeţean de Pază Maramureş

 

Înfiinţat în 1 octombrie 2005, prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici Maramureş, Serviciul Judeţean de Pază Maramureş are ca obiect principal de activitate asigurarea pazei obiectivelor şi bunurilor de interes judeţean şi transportul de valori şi alte obiective. Potrivit HCJ nr. 81/20 septembrie 2005, patrimoniul Corpului Gardienilor Publici Maramureş a fost preluat de Consiliul Judeţean Maramureş, drepturile şi obligaţiile născute din contractele încheiate de acesta referitoare la obiectivele şi bunurile de interes judeţean fiind preluate de Serviciul Judeţean de Pază Maramureş. Serviciul Judeţean de Pază Maramureş îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 371/2005. Serviciul Judeţean de Pază Maramureş are 102 angajaţi, dintre care 98 în funcţii de execuţie şi 4 în funcţii de conducere.