Scriitorul Ion Pop, Cetățean de onoare al județului Maramureș

26 Septembrie 2018
Prin Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 202 din 26 septembrie 2018, președintele Gabriel Zetea a acordat titlul de „Cetățean de onoare al județului Maramureș” domnului Ion Pop.

Ion Pop face parte din suita iluștrilor dascăli universitari clujeni și cărturari, începând cu Sextil Pușcariu (primul rector al primei universități în limba română de după 1918 din Cluj), continuând cu alți dascăli de renume: Gh. Bogdan-Duică, Dumitru Popovici, Ion Breazu, Iosif Pervain, Dumitru Pop (un alt maramureșean), Mircea Zaciu, Ion Vlad, Mircea Muthu și alții.

Are o importantă și îndelungată activitate universitară, fiind mai mulți ani decan al Facultății de Filologie din Cluj-Napoca, vasta sa operă literară (poet, critic și istoric literar, traducător, editor, conducător de reviste literare), precum și legăturile strânse și permanente pe care le-a avut și le are cu Maramureșul, cu Baia Mare, prin participările la evenimentele literare și culturale de aici, prin colaborarea la revista „Nord Literare”. Toate acestea au dus la creșterea valorică a activității culturale a județului nostru.
ION POP – poet, critic și istoric literar, traducător, editor, profesor universitar, doctor în filologie, membru al Academiei Române – se înscrie în galeria marilor personalități ale literaturii și culturii române contemporane.

S-a născut la data de 2 iulie 1941, în comuna Mireșu Mare, din părinți țărani. A urmat școala generală în satul natal și apoi la Cluj-Napoca, unde a absolvit și liceul. Este absolvent al Facultății de Filologie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”. După terminarea facultății, a rămas cadru didactic al acestei instituții, unde a urcat toate treptele ierarhice universitare, de la preparator la profesor universitar. În anul 1971, a obținut titlul de doctor în filologie cu teza „Avangardismul în poetica românească”, domeniu puțin abordat până la acea dată.

Între anii 1973-1976, a predat la Universitatea „Paris III – Sorbona Nouvelle”, unde a revenit cu diferite prilejuri. În perioada 1990-1993, îndeplinește funcția de director al Centrului Cultural din Paris, calitate în care va contribui în mod direct la intensificarea relațiilor culturale dintre cele două țări, la promovarea valorilor culturale românești în Franța. Etapele petrecute de Ion Pop în Franța sunt admirabil redate în volumul „Ore franțuzești”.

Amintim că, între anii 1996 și 2000, a fost decanul Facultății de Filologie din Cluj.

De numele lui Ion Pop se leagă importanta revistă de cultură a studenților, „Echinox”, al cărei redactor-șef a fost de la înființarea sa (în anul 1969), cu unele întreruperi, până la încetarea apariției acesteia, impusă de regimul acelor ani. Cu certitudine, „Echinox” a fost cea mai importantă „școală” de formare și lansare de talente. De aici au pornit personalități care au dat opere de valoare.

Activitatea literară a lui Ion Pop este una de excepție, atât prin valoroasele sale contribuții, cât și prin varietatea acestora, încât este destul de dificil a realiza o ierarhie, fiind apreciat atât ca poet, cât și ca critic și istoric literar, traducător. A debutat ca poet (1969) cu volumul „Propuneri pentru o fântână”, iar ca istoric și critic literar cu volumul „Avangardismul poetic românesc”, una dintre primele cercetări postbelice cu privire la literatura avangardistă, studiu care a creionat dimensiunile și influența acestui curent în evoluția literaturii române.

Deși a debutat ca poet, se pare că domeniul criticii literare i-a fost mai la îndemână, dovadă numărul important de cercetări publicate. Firesc, predomină cele de critică a poeziei, scriind monografii esențiale despre Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Gelu Naum ș.a.

Contribuțiile importante rezultă și din participarea la realizarea unor lucrări de sinteză. Între acestea amintim volumele de referință „Scriitori români. Mic dicționar”, „Dicționarul scriitorilor români (vol I-IV)”, „Dicționarul analitic de opere literare românești (vol. I-II)” ș.a.

Însumând întreaga activitate științifică și publicistică a acad. Ion Pop, aceasta cuprinde un număr important de realizări. Între acestea amintim: 32 de volume originale de autor, 5 volume publicate în străinătate, 15 volume de traducere, 5 volume – coordonator de carte, 25 alte volume, 15 îngrijiri de ediții, 34 de prefețe de carte, 35 de studii și articole în volume, 418 studii și articole în presa din țară, 340 de cronici și recenzii, 87 de traduceri în presa străină, 39 de comunicări și conferințe la colocvii internaționale (Franța. Italia, Elveția, Portugalia, Israel etc.). Despre cărțile și activitatea sa s-au publicat 347 de referințe în cărți și reviste.

Prin acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Județului Maramureș academicianului Ion Pop (alăturându-se celorlalte nume remarcabile cărora li s-a acordat acest onorabil titlu), va spori patrimoniul cultural al județului, la care se adaugă recunoștința noastră pentru prestigioasa lui activitate. Va fi dovada unui nou prilej de a arăta prețuirea acordată de obștea acestui județ culturii și oamenilor de cultură.

(Textul este o sinteză a notei de prezentare atașată la Hotărârea Consiliului Județean 202/2018.)
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.