JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2

          Luând în considerare necesitatea asigurării în continuare și după încetarea stării de urgență și instituirii stării de alertă a unor măsuri adecvate pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 a angajaților din aparatul de specialitate și a altor persoane ce se află în clădirea Palatului Administrativ;
          Tinând cont de prevederile:
  • H.G. nr. 394 din 18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • În baza punctului 1. litera a) din Anexa: Instrucțiuni Generale privind măsurile de igienă aprobate prin Ordinul comun al Ministrului Sănătății nr. 874/22.05.2020 și Ministrului Afacerilor Interne nr. 81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
          În temeiul prevederilor art. 190 alin. (4), art. 191 alin. (1) lit. f) , alin. (6) lit. b) raportat la art. 173 alin. (5) literele c) şi h) precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se aprobă procedurile privind obligativitatea purtării măștii de protecție și triajul epidemiologic, ca măsuri de igienă destinate prevenirii contaminării cu virusul SARS-CoV-2 anexă la prezenta dispoziție.
          Art.2. Prezentele proceduri sunt complementare măsurilor pentru prevenirea și combaterea infectării cu COVID-19, aprobate prin Dispoziția președintelui Consiliului județean nr. 301/19.05.2020
          Art.3. Prezenta dispoziţie se publică pe site-ul Consiliului Judeţean Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judetul Maramureş;
  • Direcțiilor/Serviciilor/Birourilor/Compartimentelor din cadrul CJMM;
  • Responsabilului SSM din instituție;
  • Medicului de medicina muncii aflat în contract cu instituția;
  • Serviciului judeţean de pază;
  • Instituţiilor şi serviciilor publice din subordine;
  • Instituțiilor care își desfășoară activitatea în clădirea Palatului Administrativ.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Nr. 316
Data: 09.06.2020

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.